Fisket i Sola

De første folkene som bosatte seg i Sola levde av jakt og ikke minst fiske. Blant annet fisket de, våre første Soalbuer, torsk, lyr, brosme og berggylt.
Senere var det hovedsakelig hummer og sild som virkelig skulle gi klingende mynt i kassen. Hummer vet vi at det ble fisket i området så tidlig som før 1500. Siden ble dette en av de viktigste eksportartiklene fra kommunen.
Det var hollenderne som først kom til distriktet for å kjøpe levende hummer. Senere kom også engelskmennene på markedet og etter hvert overtok de hele denne verdifulle eksporten. Dette var et fiske man drev langs hele kysten. I 1808 skjedde det noe viktig for kommunen. Da kom nemlig silden til kysten vår og Tananger ble et senter for dette fisket. Disse store innsigene varte frem til 1838. Siden kom det nye innsig som kom og gikk frem til 1950-årene.

I 1860 årene startet et annet fiske, det etter makrell. Samtidig med dette startet også et større fisket etter laks. Laks og makrell hadde man fisket i tidligere tider og, men ikke i slike mengder som nå.
Til tider, spesielt under sildefisket, kunne det i Tananger være samlet opptil 5-600 fiskebåter. Alle gårdene som hadde strandlinje drev med fiske, i tillegg til mange andre gårde lenger inne i landet. Ofte ble dette fisket bare drevet for å få en bi-inntekt, men allikevel veldig viktig inntekt.

I dag er det ikke mange fiskerne igjen. I Tananger og på Jåsund har vi noen rekefiskere, ellers er det bare hobbyfiskere både på land og i båt igjen. Fiske, på forskjellige sorter fisk og på forskjellig vis, har opp gjennom tiden vært utrolig viktig for beboerne i Sola. Det har vært med å skape denne kommune som vi i dag kaller vår egen.