Sola i krig

Opp gjennom tidene har Sola fått føling med ufred rundt om i verden, for i å snakke om direkte kontakt med de krigførende partene. Spesiellt var det Tananger som fikk føling med de tidligste krigene, på grunn av stedets kontakt med havet. Under følger en liten oversikt over noen få slike hendelser.

En de første krigene som vi har kildemateriale for, i forbindelse med Sola, er "Den store nordiske krigen" 1709-1720 Rundt denne perioden utvandret minst 13 personer fra Sola til Holland, for å slippe å komme i marinen og dermed delta i krigen. Utpå høsten 1711 kom den svenske kaperen "Nieroth" innover mot Tananger. Den hadde krysset øst av Skottland for å stoppe post og varer fra Norge. Russiske skip hadde begynt å blande seg inn i krigen til sjøs. Under en fryktelig storm driver så "Nieroth" inn mot Tananger, hvor kaptein Jonas Améen til slutt får skipet i ly for uværet ved Flatholmen. Da norske styrker kommer roende ut fra Tananger velger han å antenne skipet og alle de 44 ombordværende svenskene blir tatt til fange.

I forbindelse med "Den Amerikanske uavhengighetskrigen" 1775-1783 ble det 7. mai 1781 holdt sjøforretning i Tananger over skipet "Wægteren", etter rekvisisjon fra kaptein Børje Åsberg. Skipet som hørte hjemme i Stockholm, hadde seilt fra Wismar til Caux med hvete og bygg da det ble overfalt av en amerikansk kaper. Mannskapet ble behandlet svært dårlig av amerikanerne og alle hvetesekkene ble kastet ut på dekk slik at de ble skyllet over bord.

Under siste del av "Napoleonskrigen" 1808-1814 ble det stasjonert en liten flåte av rodde kanonbåter i Tananger. Oppe på Tanangerhaugen ble det satt opp en stasjon, i lenken av stasjoner, som utgjorde den optiske telegrafen fra Hvaler til Trondheim. Disse kanonbåtene var i flere dokumenterte trefninger med engelske krigsskip, og jaget dem bort hver eneste gang. I tillegg var det planer om å opprette et feltsykehus i Tananger under denne krigen. Flere skip søkte tilflukt her under krigen og hit ankom også norske kapere med sitt bytte.

I Tananger ble det under "Første verdenskrig" 1914-1918 stasjonert nøytralitetsvakter som holdt utkikk ut over havet fra den gamle losvarden. I tillegg plasserte marinen flere båter her, som et skritt i å styrke vårt nøytralitetsforsvar. Her ble det i hvertfall stasjonert to torpedobåter. Samtidig var det jevnlig forskjellige andre krigsbåter innom havnen under hele krigen. Folkene som tjenestegjorde ombord på disse båtene hadde en fin tid i Tananger og flere av dem giftet seg med lokale piker. En gang kom en robåt inn til Tananger med mannskapet fra et skip som var senket av en tysk ubåt. 28. november 1915 ble det funnet en gummibåt og livbelter merket Wilsonline. 2. mai 1918 ble det funnet en tom livbåt fra jekta "Lyna" av Kristiania ute ved øya Tjør.

Under "Andre verdenskrig" 1940-1945var det stasjonert en mengde tyske soldater i Tananger. Her foretok derfor hjemmefronten en storstilt innsamling av informasjon. Denne ble sendt videre til alliert etterretning i Skien, i store baller av tørket tare. Det er fremdeles en mengde spor etter de tyske styrkene i området. En av kaiene i Tananger ble bygget av russiske krigsfanger. Tidlig på morgenen, lørdag 11. oktober 1941, forlot fiskeskøyten til Nic Leidland Tananger med kurs for England. De ble først savnet mandag 13. oktober. Etter 54 timer til sjøs ankom de Aberdeen, mandag 14 oktober. Om bord var det 18 mann og en kvinne. De fleste gjorde en stor innsats i de alliertes rekker, blant annet for Grønne djevler under invasjonen, for Shetlands-Larsen, for motstandsbevegelsen, for handelsmarinen og innen helsevesenet.