Oljen kommer til Sola

Den første industrien som kom til Sola kom hit rundt århundreskiftet. Man sier at den lokale industrielle revolusjonen oppstod da man reiste de første vindmaskinene. Disse ragende byggverkene er i nyere tid avløst av andre ragende bygg, pipen og flammetårnet på raffineriet på Tjora.

I 1960 hadde Sola 7000 innbyggere, i dag har vi passert 19000! I begynnelsen av 1960-årene begynte man med prøveboring i Nordsjøen og i 1965 etablerte Aker-Norsco seg som forsyningsbase i Tananger. Man startet da opp med 3 ansatte.
I dag dekker basen godt over 400 000 kvadratmeter og er en av Europas største supply-baser.
Siden etablerte Shell depot innerst i Risavika og i 1968 startet den første produksjonen på Shellraffineriet.

Her utvidet man etter hvert slik at kapasiteten økte fra 2 mill. råolje til 3 mill. i årene fra 1972 til 1973. I 1973 ble det og bygget et eget varmekraftverk som produserte all kraften man trengte på raffineriet.

Phillips var neste store selskapet som etablerte seg i kommunen. Da hadde startet oljeboring i Nordsjøen i 1966 og tre år senere fant de olje. Siden kom selskaper som Dolphin, Norcem Drilling, Anchor Drilling Fluids, Promud A/S, Proserv, Schlumberger og BP.