SOLA HISTORIELAG

Hvem er vi?
Vi er en organisasjon for folk i alle aldre som er interessert i lokalhistorie. 
Hvem kan delta?
Alle som er interesserte kan uten forpliktelser møte på våre medlemsmøter. Du trenger ikke å være medlem for å finne ut hva vi gjør og kan komme og se hva vi foretar oss når du måtte ønske. Vi har for dem som møter flere ganger satt den årlige medlemskontigenten til kr. 100,- 

Hvor er møtene?
Våre møter holdes vanligvis enn gang i måneden i vinterhalvåret på Sola Kulturhus. I tillegg så arrangerer vi turer og utflukter. Vi har vært på båttur i Hafrsfjord i Harald Hårfagres fotspor, og hatt historisk vandring fra Meling til Hafrsfjordbrua. 

Hva er temaene på møtene?
Vi har et svært spenn i tid når det gjelder temaer som f.eks fra “Svartedauen på Sola” via "Hummerfiske i Tananger" til "Kampen om Sola under siste krig". Vi prøver å få til et variert program som fenger med foredragsholdere som kan engasjere. 

Hva med slektsgransking?
i har hatt møter om slektsgransking, med blandt annet generell innføring i slektsgransking samt bruk av moderne metoder som PC og Internet. Det er flere av lagets medlemmer som er svært aktive innen slektsgransking og har sagt seg villige til å hjelpe andre av lagets medlemmer hvis det er ønskelig. 

Har Sola en historie? Er det noe for meg?
Sola har gjennom flere århundrer hatt en viktig plass i Norges historie. Her er det tidlige funn fra stein- og bronsealderen. Alle kjenner slaget i Hafrsfjord. Erling Skjalgsson er kjent fra Snorres kongesagaer. Flyplassen og oljevirksomheten har spilt og spiller fremdeles en viktig rolle i Norges historie. 

Sola har en viktig plass i Norges historie.
 Men min slekt kommer ikke fra Sola så hvorfor skal jeg være med i Sola Historielag? 
På et sted som Sola,hvor en stadig større del av befolkningen er innflyttere, er det viktig at alle får en identitet med stedet. Hvilken måte er bedre enn å bli kjent med lokalhistorien. 
Laget tar bl.a. opp temaer eller arbeider med definerte prosjekter som f.eks. intervju med personer som sitter inne med interessante historiske opplysninger. Vi lager også minneskriv om enkelte pesoner, og vi tar for oss historiske emner som laget ønsker å belyse. Vi gir også innspill til kommune-administrasjonen om forhold som er viktige for den lokale kultur. 

 

Bronsegravhaugen på Reg
Bronsegravhaugen på Rege

Slaget i Hafrsfjord
Slaget i Hafrsfjord
 
Hummerfiskere i Tananger
Hummerfiskere i Tananger

 
Sola flyplass under tysk herredømme
Sola flyplass under tysk herredømme

 
Russisk krigsfangeleir fra 2. verdenskrig der hvor idrettsplassen er i dag.
Russisk krigsfangeleir fra 2. verdenskrig

Concorden har besøkt oss