Velkommen til
Sola Historielags Hjemmeside
 
Tilbake til føste siden med lokalhistorie
Lokalhistorie
 Sola's historie fra steinalder 
via Vikingetiden til nåtiden
Historiske steder i Sola
Erling Skjalgsson

Sola Historielag

Møteplan høsten 2000 og kontaktpersoner
Hva gjør vi?
Vedtekter for Sola Hist.lag
Sola sangen

 
Gjestebok

 
Vi er en organisasjon for folk i alle aldre som er interessert i lokalhistorie. 

Alle som er interesserte kan uten forpliktelser møte på våre medlemsmøter. Du trenger ikke å være medlem for å finne ut hva vi gjør og kan komme og se hva vi foretar oss når du måtte ønske.  Vi har for dem som møter flere ganger satt den årlige medlemskontigenten til kr. 100,- 

Våre møter holdes vanligvis enn gang i måneden i vinterhalvåret på Sola Kulturhus. I tillegg så arrangerer vi turer og utflukter. Vi har vært på båttur i Hafrsfjord i Harald Hårfagres fotspor, og hatt historisk vandring fra Meling til Hafrsfjordbrua.

Vi har et svært spenn i tid når det gjelder temaer som f.eks fra "Svartedauen på Sola" via "Hummerfiske i Tananger" til "Kampen om Sola under siste krig". Vi prøver å få til et variert program som fenger med foredragsholdere som kan engasjere. 

Vi vil med denne hjemmesiden prøve å formidle hva vi holder på med samt også være et oppslagsverk for Sola's spennenende historie fra Steinalderen til den moderne oljehistorien.

Sola's Historie er Norges Historie
 
 

Kopi av Erling Skjalgsson bauten i Stavanger ved Sola Kulturhus