Møteplan høsten 2000


30. sept. "Slektsgranskerdagen  på Sola Kulturhus"  
19.okt. "Sola's historie fra 1930".  Per Skjørestad forteller om og fra det 
arbeidet han driver på med om Sola's historie 
etter 1930 fram til i dag. 
16.nov. Fellestur til Arkeologisk Museum i  
14. des. "Fantaliv i Sola" Et foredrag av Birger Lindanger

          Kontakt-personer 
 

Navn Telefon E-mail
Erik. L. Sande             (leder)  51650206  e-lsande@online.no
Marianne N. Hall        (nestleder)  51677921 mawnh@online.no
Brit H Hansen             (sekretær) 51698420 tor.hansen@rl.telia.no
John Djup                    (kasserer)  51656651
Torvald Sande             (styremedl) 51699783 torvsand@online.no
Marianne Evensen      (varamedl)  51696368
Rolf Soma                    (varamedl) 51654224