side 3
Erling og Olav Tryggvason


I 996 er første gangen vi ser Erling sitt navn i historien. Dette året kom Olav Tryggvason og bød horder og ryger å stemme på Moster i Sunnhordland. Olav ville at folket skulle ta imot kristendommen og døpe seg. 
Mange møtte på Moster, og Olav holdt ting med bøndene. Olav var flink å tale for seg. Han stod på en stein og la saken sin fram for bøndene. Bøndene hadde møtt fram med den tanken at de ikke ville følge Olav. De prøvde å snakke imot han, men det ble det ikke noe av. Til slutt ble de enige om å la seg kristne. Men for å styrke båndene mellom kongen og folket, skulle Olav la sin søster bli gift med Erling Skjalgsson. Erling gikk for å være "det beste mannsemnet i landet" på den tiden. 
Kongen hadde ikke noe imot dette, og saken var avgjort.Bryllupet stod på Sola, og det var mange stormenn som deltok i festen. Kongen var der også. 
Når Erling nå var gift med søsteren til kongen, ble han en enda viktigere person enn før. Han var jo kongens svoger. 
Han skulle styre alle fylkene som lå mellom Sognefjorden og Lindesnes. Han kunne også fått jarletittelen, men det brydde han seg ikke om.
P.N.Arbo's maleri når Olav Tryggvason blir konge
Olav Tryggvason kåres til Norges konge
(P.N.Arbo ca. 1860)
Tilbake til første siden Forrige side Neste side
Tilbake til historiske steder i Sola