side 5
Erling og jarlene Eirik og Svein. 


 Etter slaget ved Svolder var Norge ei tid et splittet land med mange som ville ta styringen. Sveakongen skulle ha Ranrike, dvs. områdene øst for Oslofjorden. Danekongen skulle ha Vestfold og Sørlandskysten, mens jarlene Eirik og Svein skulle styre det vestlige Norge fra Agder og helt opp til Hålogaland. 
I Oppland var det de lokale fylkeskongene som bestemte det meste. Hva Erling skulle ha, var det ingen som tenkte på. 
Jo, det var en som tenkte på det, Erling selv! 

Han var ikke den typen som bøyde unna bare på grunn av snakk. Han kunne være mild og god mot småfolk, men steil og strid var han mot de store når de ville ta rettighetene fra han.Han brydde seg derfor ingenting om det som nå var bestemt, men holdt seg til sin gamle rett; nemlig å være den rette hersker over området fra Lindesnes til Sognefjorden. Derfor reiste han rundt og krevde inn skatter som før og brydde seg ikke om Eirik jarl. 

Erling var nok forberedt på å møte Eirik jarl og ta opp kampen med han. Alltid når han reiste rundt i sitt område, var det aldri med en mindre båt enn en "20- sessa", dvs. en båt med 20 par årer hvor det var ca. 240 mann om bord. 
 Gjennom alle årene med "jarlestyre" klarte Erling å opprett-holde makten sin. Ja, det var nå han virkelig fikk vist hva han dugde til. Sigvart Skald sier at Erling var "som ein konge mellom jarlar", og navnet Rygekongen kom etter hvert til å feste seg ved han. 

Erling var ikke interessert i noe vennskap med jarlene. Han visste om den rollen disse hadde spilt under slaget ved Svolder og ville derfor foreløpig ikke knytte noe vennskapsbånd til dem. 

Forholdet mellom jarlene var heller ikke godt. De to kom ikke godt ut av det med hverandre. Etter en tid drog Eirik til England og bosatte seg der for godt. Han ble gift med søsteren til Knut den mektige, og av denne svogeren fikk Eirik et stort landområde å styre. Eirik jarl døde i England i år 1024. Da Eirik jarl hadde forlatt landet, hadde Erling ingen ting mot å forlike seg med Svein jarl. Etter hvert ble det knyttet både vennskaps- og slektskaps bånd mellom dem. Aslak, eldste sønnen til Erling, giftet seg med Sigrid som var datter til Svein jarl. På nytt ble det befestet at Erling og sønnen hans skulle styre over området de hadde hatt tidligere, fra Sognefjorden i nord til Lindesnes i sør. Etter slaget ved Svolder og et urolig jarlestyre, stod altså Rygekongen fortsatt med sin fulle makt. 

 

Erling's skip i kamp tegnet av Dag R.Frognes

Erling's skip i kamp, tegnet av Dag. R.Frognes 2000

Tilbake til første siden Forrige side Neste side
Tilbake til historiske steder i Sola