Erlings ettermæle

Da Erling var borte, så folk enda bedre hvilken stor mann han hadde vært. Sigvart Skald sier om han: "Jeg vet ingen andre som bedre enn Erling kunne ta vare på sin verdighet-og stolthet helt til det siste". 

Dersom vi ser på Erling i dag, må vi nok si det samme. Som ingen andre løftet han Rogaland opp i dagslyset, og han gav Ryge-navnet et innhold det stod stor respekt av. Dette var noe folk seinere i dette området ofte kom til å savne. 

Han gjorde Rogaland til et senter i et større rike, og han var en mann som konger og stormenn alltid måtte rekne med. 

I hele den gamle sagatiden har ikke Rogaland fostret noen større sønn enn Erling Skjalgsson. 

Dessuten var han en god mann. Særlig viste han sitt hjertelag i omgangen med de små og upåakta i samfunnet. Det var i slike situasjoner han viste hvilket "stoff" han var av. 

I denne sammenhengen kan han sammenlignes med de beste i sin samtid. Ikke rart at folket holdt av han, og at tomrommet etter han ble stort. Minnet om han må holdes levende oppe blant oss. Både for hans og vår skyld. Vi har ikke råd til å glemme store og gode kvinner og menn. De er forbilder som taler ved sitt eksempel, til alle tider og til alle ætter. 

Erling Skjalgsson hadde fem sønner: Aslak, Skjalg, Sigurd, Lodin og Tore. Slekten hans bodde lenge på Sola. Han hadde også en datter som hette Ragnhild. Ragnhild blei gift med Torberg Arnesson, den eldste av Arnesønnene på Giske. Deres datter hette Tora. Hun ble senere gift med kong Harald Hardråde, og sammen med han ble hun mor til kong Olav Kyrre. Kongerekken senere har altså en markert linje tilbake til Erling Skjalgsson. Dette har nok i mange tilfeller vært til nytte for Rogaland. Bl. a. kan vi nevne da Sigurd Jorsalfar opprettet et nytt bispedømme. Dette skulle ligge i Stavanger i Rogaland.
.
Tilbake til  første siden Forrige side

Tilbake til historiske steder i Sola
Den eldre Erling : en tegning av Dag R. Frognes
Den eldre Erling av Dag R.Frognes 2000