Oversikt over nausttuft funn på Nord-Jæren


                                                                     Avstand
 Naust nr.  Lengde  Br.Åpn. Br.-M. Br.-B.  fra sjøen      H.o.h.
                   m             m         m         m           m              m
 1             15,90     3,20     3,90     3,50      70,00          2,19
 2             18,40     3,10     3,60     3,00      70,00          2,19
 3             12,80     2,60     3,00     2,50      70,00          2,19
 4             12,20     2,80     3,30     2,90      70,00          2,70
 5             17,00     4,10     4,80     4,10     109,00         6,52
 6             17,50     4,40     5,20     4,50     185,00         2,79
 7              9,80       4,20    4,20    4,00       41,00          2,38
 8              5,10       3,00    3,00    2,80       41,00          2,38
 9             25,80     3,50     4,40    3,70      210,00         2,60
 10     ca.  6,00      2,50    2,50     2,50       29,00         1,60
 11     ca. 10,00     4,20    4,20     4,20       25,00         1,45
 12            7,00     3,00     3,00     3,00       25,00          1,58
 13          22,10      3,18     4,40     3,56      65,00          3,05
 14          14,65      3,00     3,46     2,90      65,00          3,12
 15          19,00      3,35     4,12     2,80      42,00          3,20
 16          11,20      3,50     3,70     3,40      23,00          2,16
 17          24,70      2,40     3,60     2,40      60,00          2,92
 18          16,00      3,50     3,50     3,50        9,00          1,54
 19          14,00      3,40     3,40     3,40      18,00          1,79
 20          15,30      4,20     4,60     4,40      10,00          1,20
 21          12,00      2,10     2,50     2,20      45,00          2,89
 23          25,50      3,80     4,40     3,60      23,00          1,66
 26          16,00      3,70     4,20     3,60      39,50          2,61
 28          15,40      3,10     3,40     3,40      18,00          2,32
 32          14,40      3,00     3,40     2,30      33,50          2,45
 33          13,50      3,30     3,40     2,80      28,00          3,46
 35            8,00      3,00     3,00     3,00      20,00          2,10
 36          10,00      2,00     2,20     2,20      36,00          2,76
 37          28,40      2,40     2,40     2,30      36,00          2,76
 39          8,50        2,70     2,70     2,36      22,00          2,40
 40          19,50      3,90     4,10     3,60      25,00          2,43
 41          17,00      4,00     4,00     4,00      25,00          2,45
 43          8,00        2,50     2,50     2,50      34,00          2,92
 44          7,00        3,40     3,40     3,40      34,00          2,92
 45          18,10      4,20     4,50     4,20      27,00          2,74
 46          16,00      3,80     3,90     3,90      27,00          2,74
 47          12,50      3,10     3,60     3,60      11,00          1,84
 48          14,50      3,10     3,10     3,10      15,00          2,48