Steinkorsene på Tjora

På den gamle kirkegården på Tjora finner vi i dag tre store steinkors.

Kirkegården på Tjora er fra ca. 1150. Man tror at kirken på Tjora var en høgendeskirke (en kirke basert på frivillige ytelser). Senere har det vært en stavkirke (rapport fra 1804) med tårn mot vest. Skipet var bare åtte meter langt, men med rikt dekorerte veggmalerier innvendig.

10. oktober 1839 ble det på et herredsstyremøte besluttet at de tre kirkesognene i Sola, Håland, Sola og Tjora skulle slåes sammen. Dette var starten på slutten for den fine kirken på Tjora. 12. oktober 1842 ble det bestemt at kirkeklokken fra Tjorakirken skulle kjøpes til "Sola nye kirke" for 35 spesidaler. Bare 6 dager tidligere hadde man auksjonert bort alt inventaret i kirken.
Dessverre ble så kirken revet i 1843. Kirkegården har blitt liggende urørt. 19. mars 1872 fikk losoldermann Gabriel Monsen tillatelse til å gjerde inn gravene til sin far og søsknene, mot betaling.

Hele fire kors fra middelalderen sto opprinnelig igjen, noe som er helt unikt. (Dette var kors som ble brukt som samlingssteder ved gudstjenester i tidlig kristen tid - før kirkene ble bygget.)
1. juni 1875 var en sak oppe i formannskapet. Tollinspektør Schive søkte om tillatelse til å fjerne det ene korset. Han ville, for egen regning, føre det til Bergen museum. Dette fikk han uten problem lov til.
I 1885 søkte så N. F. Sørbø om å få et av de andre korsene til konservator Lorange i Bergen. Dette ble og vedtatt. Deretter ble det tredje korset ført til Bergen for å stå ved Fantoft kirke i Fana. Det siste ble ødelagt av tyskerne under andre verdenskrig. Senere ble det spjelket av Stavanger Museum.
l 1987 var representanter fra Sola kommune i Bergen for å hente et av steinkorsene tilbake. l dag står det to kors på Tjora. Stedet er merket og har informasjonstavle - men ingen parkeringsplass