Bebyggelsen på Rott

 

Bruk 01 - Tilhører Rolf Sørbø.

Beskrivelse fra rundt 1957.

"Areal 200 da, derav 50 som dyrket mark. Hovedbygningen oppført i 1900 av tømmer, i 1 ½ etasje. 68 m², 8 rom, kjøkken og kjeller. Fjøs og stall oppført i 1900, av mur og trevirke. Låven er av reisverk og reist samme år.
I tillegg finnes det på eiendommen sauehus, hønsehus og båtnaust.
Branntakst er på 40 000 kr.
Johannes Rosland overtok bruket i 1952. Da var besetningen på 5 kuer, 8 kalver, hest, høns og 30 sauer.
Johannes er født 11/4-1922 i Time på Jæren. Foreldre Anna og Martin Rosland.
Johannes ble gift med Karen Sundal, født 11/2-1921 på Sunde i Madla.
Hennes foreldre, Ragnhild og Lars Sundal."

 

Våningshuset rundt 1957. Bruket i 1998.
Se bilde av brukets naust.
   

Tilbake til Sta'en

Tilbake til Kartet

Tilbake til Startsiden