Bebyggelsen på Rott

 

 

Bruk 06 - "Austbø".

Beskrivelse fra omtrent 1957

"Eiendommen er på 36 da, hvorav 18 er dyrket mark.
Hovedbygningen oppført i tømmer i 1 etasje, påbygget i 1882. Bygget er på 67 m² og har 8 rom, kjøkken og kjeller. Fjøs og låve er oppført av trevirke i 1896. Eiendommen har vært i familiens eie siden 1882 og kom i nåværende eieres eie i 1924.
På eiendommen er det 2 kuer, 2 kalver, hest, høns, 2 griser og 8 sauer.
Eier er fisker Johan Bertelsen 23/12-1890 i Rott. Foreldre Bertha og Bertel Nilsen. I 1914 ble Johan gift med Johanna Bredal født 9/2-1896 i Utstein Kloster. Foreldre Eline og Ole Bredal.
De hadde følgende barn: Bjarne 27/3-1917, Olaf 14/9-1923(død), Barthon 27/10-1927.
Forpakter nå er gårdbruker og fisker Berger Rott, født 20/12-1905. Foreldre Kristine og Nicolai Bertelsen.
Han ble i 1937 gift med Klara Husebø, født 27/4-1914 i Tananger. Foreldre er Inger og Knut Husebø.
Barn: Oddvar 22/5-1938, Emil 29/5-1939, Kjell 14/6-1941, Ingfrid 22/4-1947, Åse 28/10-1948, Vigdis 2/2-1952."

 

Selve huset Hønsehuset

 

Se naustet tihørende bruket.

 

Tilbake til Sta'en

Tilbake til Kartet

Tilbake til Startsiden