Bebyggelsen på Rott

 

G.nr. 12, Br.nr. 7. "Austbø".

 

Beskrivelse fra 1957

"Eiendommen er på 50 da, hvorav 24 er dyrket mark. Hovedbygningen oppført rundt 1890 av tømmer, i 1 ½ etasje. Den ble påbygget i 1905 og er nå 58 m² med 6 rom, kjøkken og kjeller. Fjøs, stall og låve oppført av reisverk.
Bruket har vært i slektens eie siden ca. 1880 og kom til nåværende eier 1939. Besetningen består av 5 kuer, 3 kalver, hest, 200 høns, gris og 15 sauer.
Eier er fisker og gårdbruker Thomas M. Rott, født 17/4-1908 i Sola. Foreldre Nilsine og Malvin Rott. Han ble gift med Helene Roth født 2/5-1908. Forledre Beate og Rasin Roth.
Barn: Solveig Irene 16/9-1939, Malvin og Rolf 14/7-1944.
Eieren har vært medlem av ligningsnemnda og skolestyret."

 

Våningshuset 1998

Våningshuset avfotografert ca 1957

Gården 1998

Gårdens løe 1998

  Bilder av naustene tilhørende bruket.

 

Tilbake til Sta'en

Tilbake til Kartet

Tilbake til Startsiden