Bebyggelsen på Rott

 

Bruk 08 - "Østrem".

Beskrivelse fra rundt 1957

"Bruket er på 137 da, hvorav 37 er dyrket mark.
Hovedbygget er oppført i 1905 av tømmer. Den er på 1 ½ etasje og ble i 1954 påbygget og er nå på 56 m² med 7 rom, kjøkken og kjeller. Fjøs og stall oppført i 1956 av mur. Låven oppført i 1905 av reisverk. Ellers finnes det på eiendommen hønsehus, smie og naust.
Branntaksten er på 63 000 kr.
I slektens eie siden 1850 og til nåværende eier i 1946.
Besetningen består av 3 kuer, 3 kalver, hest, høns og 20 sauer.

Eier er gårdbruker Ole Rott, født 18/5-1910 i Sola. Foreldre Bergitte og Helmik Rott.
Han ble gift med Herdis Husebø, født 15/6-1920 samme sted. Foreldre Inger og Knut Husebø.
Barn: Herløf 8/1-1946 og Kåre 10/4-1950."

 

Våningshuset avbildet ca. 1957. Gårdstunet avbildet i 1998.
Brukets naust

 

Tilbake til Sta'en

Tilbake til Kartet

Tilbake til Startsiden