Bebyggelsen på Rott

 

Bruk 08 - 038 - Tilhører Kåre og Berit Rott.
Dette huset ble bygget av tyskerne på Håstein. Det ble tatt inn hit i 1946.
Ta en kikk på
tuften på Håstein.

Beskrivelse fra rundt 1957.

"Våningshus oppført i 1946 i 1 ½ etasje. Eier gårdbruker Ole Rott. Leieboer Helmik Rott, far til eier."

 

Tilbake til Sta'en

Tilbake til Kartet

Tilbake til Startsiden