Bebyggelsen på Rott

 

Bruk 09, "Shanghai".

 

Johanna og Jonas Bertelsen Roth.

Erling Moen

Jostein Moen

 

Beskrivelser fra 1957.

"Eiendommens areal er på 2 da dyrket mark.
Våningshuset er oppført i 1905 av tømmer i 1 ½ etasje, påbygget og modernisert i 1946. Har nå 6 rom, kjøkken, verksted og kjeller.
I tillegg på eiendommen hønsehus, vedbod og sjøhus.
Branntakst 30 000 kr.
Til nåværende eier i 1924.
Eier kjøpmann Jonas Bertelsen, født 29/8-1897 i Sola. Foreldre Bertha og Bertel Bertelsen.
Gift med Johanna Risa, født 4/4-1902. Foreldre Anne Marie og Edvard Risa.
Eieren har vært medlem av herredsstyret.
"

 

Bilde av selve huset.

Bilde av brukets naust.

Dokumenter fra dette bruket:

03. mai, 1922
Skjøte Rott gn.12, br.9

16. jul, 1924
Kjøpekontrakt til Jonas Bertelsen Rott gn. 12, br.9

07. mai, 1924
Handelsbrev for Jonas Bertelsen Rott

17. januar, 1942
Tillatelse til kystfart for Jonas Bertelsen Rott

02. november, 1956
Handelsbrev for enke etter Jonas Bertelsen Rott

25. mai, 1974
Oppmåling av naustomt til Anton Møller Nilsen

1977
Diplom medlemskap i Rott tinget

 

Tilbake til Sta'en

Tilbake til Kartet

Tilbake til Startsiden