Bebyggelsen på Rott

 

 

Bruksnummer 28 - Tilhører Gunhild "Gullet" Clark.

Boligen rundt 1957

 

Tilbake til Sta'en

Tilbake til Kartet

Tilbake til Startsiden