Tanangers Minnes avfotografering av BEBYGGELSEN
på ROTT.

  
Rott
 

 

  

Bilder av alle byggene på Rott.


Tanangers Minne avfotograferer for tiden hvert eneste bygg i Tananger og på øyene utfor. Vi har til nå avfotografert over 1500 bygg! Endel av disse byggene befinner seg på øya Rott.

For øya Rott er prosjektet ferdig, både i papir og digital form. På grunn av begrenset mengde bygg er dette et glimrende testområde. Deler av dette prosjektet er gjort tilgjengelig på Internett. Man klikker på en gården på et kart og får frem en side.
På denne siden finner man nyere og eldre bilder av bygg på gården, sammen med informasjon om brukere, bygg, fornminner og stedsnavn. I tillegg legger vi ut en mengde informasjon vedrørende øyas unike fugle- og planteliv og historie tilbake til vikingtiden.

Tanangers Minne har som formål å registrere, bevare og presentere Tanangers historie. Uten å ta munnen for full, mener vi at Rott kommer inn som en naturlig del av Tanangers historie. Vel og merke er Rott nevnt lenge før Tananger i historiske kilder. Ja vi finner Rott nevnt helt tilbake i vikingtiden, i Snorre. Faktisk, når Tananger for første gang ble nevnt i kildene (som er kjent), ble stedet plasseringen gitt i forhold til øya Rott!

Tanangers Minne har i en tid nå samlet inn deler av Rotts historie og kan endelig presentere deler av den. Vi har avfotografert alle bygg på Rott(håper vi), mesteparten av fornminnene og en mengde andre ting av interesse. Dette ser vi på som en registrering for ettertiden. Samtidig gir det oss en unik mulighet å presentere gårdene på Rott, slik de står i dag, i forhold til tidligere i dette århundre.
I tillegg til nyere bilder har vi og lagt ved en mengde eldre bilder. Dermed kan få et visst billedlig perspektiv over Rotts bygningshistorie. Måten man bruker denne cd-en på er å klikke seg frem og tilbake.

På kartene kan man enten klikke på bygg på selve kartet eller på listene i forbindelse med kartet. Vil man tilbake så klikker man på nettopp "Tilbake" eller til andre oversikter som vil stå nederst på siden. Enkelte ganger kan det ta litt tid å få opp store bilder, men bare vær tålmodig, det er verdt det! Vi har prøvet å organisere materialet mest mulig oversiktlig, men om du har noen kommentarer så ikke nøl, kom med dem. Tilbake til Rotts hovedside. Finn enbygning på kartet og klikk på den for å se hvordan den så ut på sommeren 1998. Noen av husene har vi og bilder av fra rundt 1957.