Tanangers Minnes avfotografering av BEBYGGELSEN
i Tananger.
 
Tananger

Gater og hus i Tananger 

Arbeidet med registrering av alle bygninger og hus i Tananger år 2000 er godt i gang. 
Planen er at vi i Tanangers Minne skal lage en CD med detalj bilder av husene med opplysninger om hvem som bor der, har bygget huset, størrelse, innhold etc.  CD'en vil bli lagt ut for salg.

Nå legger vi disse bildene ut med veldig dårlig oppløsning. Om man forstørrer dem mer, blir de kornete.
Dette har vi gjort for å spare plass og for å få dem til å åpne seg raskere.
Senere når CD'en kommer vil de være i vanlig, god oppløsning.

Klikker du på gaten under, får du opp et lite bilde av alle husene i gaten. 

Skulle du finne feil når det gjelder gatenummer eller navn, så vennligst gi beskjed.

 1. Ankerringen
 2. Ankervegen
 3. Ausebakkvegen
 4. Barkvegen
 5. Bergjevegen
 6. Bregnevegen
 7. Briggvegen
 8. Båstad Allé
 9. Båstadbergvegen
 10. Båstadvegen
 11. Båstadstien
 12. Båtvegen 
 13. Dreggarmen
 14. Dreggvegen
 15. Einerkroken
 16. Einerstubben
 17. Einervegen
 18. Ekofiskvegen
 19. Esterbakken
 20. Estervegen
 21. Flatholmvegen
 22. Frøsholmvegen
 23. Fullriggervegen
 24. Galleivegen
 25. Grasstien
 26. Hagaveien
 27. Havnealléen
 28. Havnevegen
 29. Jektevegen
 30. Jollearmen
 31. Jåsundvegen
 32. Klovsteinen
 33. Kuttervegen
 34. Kvitemyrvegen
 35. Langabergvegen
 36. Losbåtvegen
 37. Losvegen
 38. Lyngstien
 39. Melingsvegen
 40. Melingsiden
 41. Messeguttarmen
 42. Messeguttbakken
 43. Messeguttvegen
 44. Moringvegen
 45. Mosevegen
 46. Myrullvegen
 47. Myrvegen
 48. Nedre Porsveg
 49. Notarmen
 50. Notstien
 51. Notvegen
 52. Nunsteinvegen
 53. Nypevegen
 54. Oldemannsbakken
 55. Pollertvegen
 56. Porshaugen
 57. Prestaskjersvegen
 58. Risnesbakken
 59. Risnesvegen
 60. Rodamyrarmen
 61. Rodamyrhagen
 62. Rodamyrkroken
 63. Rodamyrstien
 64. Rodamyrvegen
 65. Røsslyngvegen
 66. Seilvegen
 67. Skarvasteinvegen
 68. Skibmannsveien
 69. Skutevegen
 70. Slupparmen
 71. Sluppvegen
 72. Smørblomstvegen
 73. Storevardarmen
 74. Storevardvegen
 75. Stuertvegen
 76. Tananger Havn
 77. Tananger Ring
 78. Tanangervegen
 79. Tareringen
 80. Torkelstien
 81.