Tanangers Minnes registrering av BEBYGGELSEN 
i Tananger og på øyene utfor
 
 
  
 
Rott
 
 
Tananger
 
Flatholmen
Tilbake til Startsiden
 

  


Tanangers Minne avfotograferer for tiden hvert eneste bygg i Tananger og på øyene utfor. Vi har til nå avfotografert over 1500 bygg! Det betyr at vi nesten er ferdig med Fjøreneset/Tanangerhalvøya og nesten helt ned til Risa.
Noen bedrifts- og offentlige bygg mangler vi, i tillegg til noen få huser.

Det fascinerende, om enn tragiske, med dette prosjektet er at flere av disse bildene vi tok i fjor, er nå blitt historie. Flere eldre, vakre og ikke minst verneverdige hus i Tananger er nemlig revet de siste årene. Heldigvis har Tanangers Minne rukket å avfotografere flere av dem.
Skulle du sitte på bilder av slike hus, vennligst ta kontakt med oss.

Med "Norges bebyggelse", som kom ut på 50-tallet, som inspirasjon vil vi nå lage en slags tidskapsel "Tananger ved årtusenskiftet". Vi har utviklet et eget spørreskjema som er distribueres til de fleste boligene i Tananger med spørsmål om beboere, bygg og eiendom. Noen kan kanskje mene at det er for mange og detaljerte spørsmål, men dette har sin årsak. Vi regner ikke med å sette igang et slikt prosjekt til, i nærmeste fremtid. Derfor ønsker vi å få samlet mest mulig informasjon, når vi nå en gang har satt i gang et slikt digert prosjekt.

Kostnadene i forbindelse med disse prosjektene er tilnærmet null, takket være digitalkameraene (selv om disse riktig nok er dyre i innkjøp). Vi har to personer, Kåre Solheim og Karl Mikkelsen som fortograferer hus, samt ekteparet Britt og Tor Erik Hansen som tar seg av all den innsamlede informasjonen, samt visuell sjekk av at bildene stemmer overens med de aktuelle husene.

 
Skulle du finne feil når det gjelder de bildene vi nå legger ut på Internett, så ønsker vi beskjed om dette snarest.
Vi legger dem ut veldig små, dette for å spare plass og få dem til å åpne seg raskere. Senere når CD'en kommer vil de være i vanlig, god oppløsning.
 

Tegning som stod i Solabladet 29. juli 2000. Tekst:

Tanangers Minne fotograferer hus i Tananger:
"Slapp av, de bryr seg bare med husa"