Hummerhyttene
i
Tjørholmane - Kompassrosen

Storetjør
Hengsøy
Kompassrosen
In english
Johan Wikander mens han kritter opp kompassrosen, før oppmåling.

På Hengsøyna utfor Tananger finner vi den store varden som kan sees helt inne fra land. Rett øst av dette seilingsmerket er det en liten nord-sør rettet dal. I denne dalen finner vi en stor steinhelle med en liten kompassrose hugget inn i den.

Kompassrosen er hugget inn i en steinhelle på ca. 2 x 2 meter som ligger omtrent 50 meter fra vannkanten og kun et par meter over havet. Selv om denne steinen var dekket av forskjellige typer lav, hadde det innhogde partiet sluppet unna med minimal vekst.

 
  Kompassrosen slik vi fant den. Kompassrosen etter at Johan Wikander
hadde krittet den opp.
   

Kompassrosen fra Havnøy.
Den er datert til å være fra mellom 1480-1500. Sjansen er arlikevel til stede at den er fra så langt tilbake som fra rundt 1200!

Vakthusheia, Korshavn,
ca. 1540-1560

Kjepsøy, Korshavn, ca. 1540-1560

Andre slike kompassroser med egne hjemmesider:

Rosen på Møvik ved Kristiansand

Selve rosen hadde en diameter på knappe 30 centimeter og dannet av to ytterringer. Den var først delt opp i 8 "kakestykker", Nord, Nord-Øst, Ø, S-Ø, S, og så videre. Deretter var det ytterste beltet igjen delt opp av totalt 32 streker.

På yttersiden av nordstreken kunne vi skimte at et eller annet symbol var hugget inn, i tillegg til en strek på østpunktet.
Ved hjelp av Norges ledende autoritet på området, Johan A. Wikander, fikk vi datert denne rosen i vår. Han eroverbevist om at rosen er fra rundt 1745 og muligens hugget inn av lokale hummerfiskere.

Totalt har Johan til nå registrert 48 slike kompassroser av forskjellig karakter. Den siste i terskelen til en middelalderkirke på Sørlandet. Disse rosene er hugget inn på forskjellig måte, alt etter tidsperiode, bruker og tilgjengelig viten. Som regel var det loser som hugget inn disse kompassrosene til bruk i deres yrke.

En annen gruppe mennesker som og relativt ofte hugget inn slike kompassroser var soldater på vardevakt. Disse personene trengte og en retning mot skip……fiendtlige skip. Dermed kunne de formidle denne informasjonen videre til offiserer, lokale forsvarere og neste vete.

Kompassroser innhogget i fjell er et fenomen vi kun finner i Norge, Sverige og Finland, i tillegg til tre på Færøyene og en som jeg nettopp fikk e-mail om, på Jersey i den engelske kanalen.
Disse rosene er ikke altid like enkle å finne. Ofte har de lokale hatt kjennskap til den i lang tid men ikke syntes at dette er noe spesielt. Man vil finne dem ved kjente losutkikker, steder der det ble satt opp master i forbindelse med den optiske telegrafen under Napoleonskrigen og ellers på andre vardehauger.

Ellers skal det være en slik kompassrose på Tungenes, men det ble sagt at den ble ødelagt under krigen. Allikevel er vig blitt fortalt at den fremdeles eksisterer. Kjenner noen til denne eller andre slike kompassroser, så er vi meget interessert.

Ofte tror man at det dreier seg om et solur, da de er enkle i utførselen, slik som kompassrosen på Havnøy. Vet du om noen solur, så ta og kontakt, vig registrerer det hele.

Ellers er vi ganske enkelt interessert i alt som er hugget inn i fjell i Rogaland. Kjenner du til, eller har hørt om, slike inskripsjoner så ta kontakt.

Til forsiden