Hvem og hva er vi?

Tanangers historie

I Peder Clausson Friis’ Norges-beskrivelse fra 1608 kan vi lese "Tuert ind paa land øster fra Rott ligger den Haffn Tananger".

Dette er første gang vi finner Tananger nevnt i kildene.

Eksport av verdifull hummer, gjorde at de lokale bøndene fikk sine egne strand-sittere til å rydde seg husmannsplasser i hab’n.
Mellom 1688 og 1698 ble de 4 første, kjente plassene ryddet rundt havnen. De hørte da til under gårdene Myklebust og Mæland.

Siden har Tananger bare vokst, hjulpet frem av hummereksport, annet fiske, losing, handel og sjøfart.

I 1965 startet Aker-Norsco som forsyningsselskap i Tananger med tre ansatte. Oljeindustrien hadde gjort inntog og en ny epoke i Tanangers utvikling var begynt.

Dette er historie vel verdt å bevare.

Det er dette vi i Tanangers Minne jobber for.

¤¤¤¤

 


Tananger havn, ved gamle Danielsen, rundt århundresskiftet.

Fiskebåter samlet i Tananger i forbindelse med sildefisket, rundt århundresskiftet.


Tanangers Minne

"Tanangers Minne har som formål å fremme interessen for, bevare og presentere Tanangers lokal-historie."

Slik lyder den første paragrafen i Tanangers Minnes' vedtekter. Dette står derfor høyt hos medlemmene i Tanangers Minne.

Det er ikke grenser for hvilke områder foreningens medlemmer har våget seg inn på når det gjelder bevaring av lokalhistorie.

Det hele begynte da vi ville hedre losene, som har praktisert sitt yrke her ute siden tidenes morgen, med en statue. Denne statuen ble avduket 1. januar 2000.

"Den gamle vakthytta" har vi også overtatt bruk og vedlikehold av. Dugnad og drøs hver onsdag kl. 17.

¤¤¤¤


Prosjekter:

Minnesamling.
Vi har samlet, og samler fremdeles minner fra en mengde personer fra Tananger og Rott.

Fotosamling.
Flere private, men og lokale bedrifters fotosamlinger har vi allerede avfotografert.

Gravstøtteregister.
Registreringen og avfotografering av alle gravstøttene på Tananger kirkegård.

Stedsnavnsamling.
Stedsnavn fra Tananger, Rott og skjærgården utfor, blir innsamlet.

Husbilder.
Vi har avfotografert over 1500 forskjellige bygg i Tananger og på Flatholmen og Rott. Flere av de husene vi har avfotografert, er allerede revet. For tiden samler vi inn informasjon om disse byggene og dets eiere/brukere.

Hummerhytter og inskripsjoner.
For tiden blir alle hummer-hyttene og inskripsjoner på øyene rundt Håstein og Tjør registrert.

Stauer
Vi har allerede reist en statue, "Losen". Vårt neste statueprosjekt er en statue for å hedre fiskerne fra Tananger. Den vil blant annet bli sponset av Gotfred Borghammer. Andre sponsorer håper vi å finne i større og mindre bedrifter i Tananger og Sola generelt.

¤¤¤¤


Losen på Risberhaugen


Minnekroken.

Hver tirsdag er vi tilstede på Havnekafeen, for uformelt lokalhistorisk drøs. Ikke noe program eller medlemskap.

17:00-19:00 - MØT OPP!

¤¤¤¤


Mira, som tilhørte Bergenske Dampskipselskaps strandet på Flatholmen, 10-04-1903


Bøker og andre utgivelser:

Strandinger og forlis.
Totalt 123 maritime hendelser er beskrevet, hvorav 51 skip aldri ble berget. Kommer...

Tananger og Rott losenes historie.
Med rot i tidligere skrevet litteratur om emnet, fyller vi nå på og dekker i tillegg tiden frem til idag.
Kommer....

Tananger i krig.
Tananger gjennom flere kriger med fokus på Andre Verdenskrig og da spesielt historien om Sjøleik.
Kommer....

Solabuen i Amerika.
En bok om skjebnen til den utvandrede Solabuen i Amerika.

Kulturhistorisk vandring i Tananger.
En brosjyre med kart over gamle Tananger, hvor 70 bygg og steder er merket av og beskrevet historisk.

Lensmenn i Sola.
En oversikt over alle kjente lensmenn i Sola, med endel bilder og buemerker.

¤¤¤¤

 


I tiden fremover planlegger vi flere møter og turer i distriktet.

Medlemsbladet "Kompasset" vil og komme ut jevnlig.

¤¤¤¤

Vil du bli medlem av Tanangers Minne?
Klikk på denne teksten så kan du bare skrive og fortell oss det.
Innkluder navn, addresse, telefonnummer og eventuelle prosjekter du føler ekstra interesse for.

Tilbake til forsiden

¤¤¤¤

Tilbake til Startsiden