Tanangers Minne.
Kontaktpersoner:
 

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg ønsker å vite mer?
 
Kontaktperson:
Telefon:
E-mail:
 
Formann: Atle Skarsten 51 69 92 92 atle@skarsten.no  
Nestformann: Johnny Magne Roth 51 53 31 76 jmr@statoil.com  
Sigurd Olaf Roth 51 69 99 13 si-olaf@online.no  
Karl Mikkelsen 51 69 64 52 kmikkel@rl.telia.no  
Kåre Solheim 51 69 64 82  

Tilbake til fremsiden