Tanangers Minnes presentasjon av vår
LOKALHISTORIE

  

På de følgende sidene vil vi presentere litt av hvert, når det gjelder lokalhistorie for områdene i, og rundt Tananger.

Disse sidene er som alle de andre sidene våre, hele tiden under utvikling. Derfor trenger vi tilbakemeldinger, positive og negative, så lenge de er konstruktive.

Some local history from Tananger and Sola, mostly, I'm sorry to say, in norwegian.

Lokalhistorisk litteratur.

Her kan du finne en oversikt over endel av den lokalhistoriske litteraturen som finnes fra Rogaland. Du kan og søke deg frem til gårder i bygdebøker og emner i andre bøker. Ta en kikk.

Here you get a small overview over books written about Rogalands history, with a special focus on genealogy. You can search for a certain farm or subject and find what book covers this.

Tananger

Les mere om Tananger og de utenforliggende øyene.

Read more about Tananger and it's history. Also about some of the islands outside this beautiful place.

Rott En orientering om den spennende øya Rott, nevnt for første gang i sagatiden.
Flatholmen

Flatholmen fyr er kjent langt utover Rogalands grenser etter at historien om "Jentene på Flatholmen".

The little island Flatholmen became famous when the two sisters living there saved their brother, while father and one other brother drowned.

Branntakstprotokollen for Haaland, 1846-1916. Litt om branntakstene og et lite register over noen branntakster fra Haaland.(Sola). Et par eksempler fra Tananger, med en forsikringstakst og en skadetakst.
Utvandrere fra Haaland.

En oversikt over utvandrerne fra Haaland (Sola) som dro ut i den store verden, men ikke minst til Amerika.

A small overwiev over the emigrants from Haaland (Sola).

Fogder i Stavanger Len, 1500-1800. En enkel oversikt over fogdene i Stavanger Len i tiden 1500.1800.
Lensmenn i Haaland. En oversikt, med utfyllende stoff om alle lensmennene i Sola fra den første vi kjenner frem til tidlig i dette århundre.
Folke-tellinger for Haaland. Folketellinger og manntall, tilogmed tiendeskattepengene fra 1521.
Slektsorientert-ordforklaring. Når man driver med slektsforskning støter man hele tiden på endel vanskelige og uvanlige ord. Her finner du endel av disse ordene med forklaring. Er det noen som ikke står nevnt her, som du mener burde gjøre det, ta kontakt helt nederst på siden.
Kirkeåret på latinsk. Som ovenfor nevnt finner vi mange vanskelige ord når vi leser gamle kilder. En mengde av dem er latinske og står for enkelte dager eller perioder i et kirkeår. Her får du forklaring på endel av dem.
Registrering av bilder på data. Her finner du de kodene vi bruker når vi scanner og lagrer bilder på data. I tilleg et par enkle tips når det gjelder scanning og lagring av bilder generelt.
Tilbake til Startsiden