Losvesenet i
Tananger og på Rott - loshistorier - 01

De som gav Losbyen navn.

Atle Skarsten

Området som i Tananger går under navnet Losbyen inkluderer de to veiene Losbåtveien og Losveien. Navnet Losbyen fikk området etter alle losene som etterhvert bygget seg huser her. Det var store fine eiendommer med vakre hvite hus. Her kunne en sliten los hvile ut og planlegge sin pensjonstilværelse.

Mange av de losene som bygget seg huser her, kom inn fra Rott, etter at hele lostjenesten i distriktet ble omlagt utover 1920-årene. Lostjenestene i distriktet ble da etterhvert sentrert i Tananger. De bygget etter en tradisjon som kan minne litt om den bebyggelsen en kan finne på Sørlandet, med store hvitmalte hus med store eiendommer beplantet med frukttrær.

Hva har så dette stedet av historie. Om vi begynner helt nord i enden av Losbåtveien (g.nr. 3, br.nr. 125) finner vi huset som Leif Roth (21/7-1913 - 6/9-1984) bygget i 1951. Han er sønn til den kjente losen Racin Roth (22/10-1880 - 2/12-1958) og konen Ingeborg Beate Roth (17/3-1885 - 25/4-1953). Leif giftet seg med Tomine Larsen (29/5-1916 - ). Han var los i Stavanger 1941 - 1969, deretter i Tananger 1969 - 1974 og siden i Stavanger 1974 - 1975.
Går vi så kun 50 meter lenger nede i veien står huset til broren, Harald Racin Roth (9/11-1911 - 13/10-1976). Han hadde i 1935 giftet seg med Ragnhild Nilsen (23/3-1912 - 6/11-1984) og i 1939 bygget de huset her (g.nr. 3, br.nr. 85). Los, var Harald i Tananger fra 1940 til 1967.
Om vi så beveger oss omtrent hundre meter lenger ned i veien kommer vi til en liten avkjørsel, ned til høyre. Her inne på en liten høyde bygget los Edgard Sivertsen fra Skudesnes seg hus (g.nr. 3, br.nr.82). Edvard var los i Tananger 1937-1940. Han kom fra Skudesnes, fikk seg 2 gutter (en av dem ble og los), før han i 1946 flyttet til Skudesnes. Den ene sønnen hans, Johannes ble og los. Han vikarierte blant annet i Tananger i tiden 1960-64. Da lå de for det meste på Tangen og ventet på båter, men også til sjøs.
På andre siden av veien, på en enda større høyde, fikk losen Oscar Olsen (1897 - ??) fra Lista, i 1931 bygget sitt hus (g.nr. 3, br.nr. 64). Han var gift med datteren til los Karolius Kristianson (4/3-1869 - 1933), Berta Gurina Kristiansen (20/8-1900 - ??). Oscar var los i Tananger frem til 1940 og deretter los i Stavanger fra 1940. Sønnen Kristian Olsen (8/11-1928 - 30/1-1994) var losbåtfører i Tananger. Det var det vi kan finne av hus med los-historie i Losbåtveien.

Dermed forflytter vi oss videre ned til Losveien. Det er her vi finner den eldste los-bebyggelsen i området. Om vi begynner der vi kommer ned fra Losbåtveien og svinger svakt til venstre, ligger det aller første los-huset med en gang rett på venstre side (g.nr. 3, br.nr 57). Dette er huset som los Karl Andreas Rasmussen Rott (15/1-1883 - 31/5-1968) kjøpte sammen med konen Ingeborg-Anne Johnsen (27/12-1883 - 10/1-1969) i 1928. Selve huset var bygget allerede i 1878. Karl var los på Rott fra 1922 til 1929 og los i Tananger fra 1929 til 1948. I en bisetning kan jeg fortelle at en sønn av Karl og Ingeborg, Ingolf Roth (23/1-1913-) var med på den eneste båten, "Sjøleik", som under krigen dro til England. Der borte seilte han i handelsmarinen sammen med Tom Nyland også fra Tananger med "Sjøleik", under hele krigen. De gikk ut med samme båt og bare tre timer etter at de var kommet ut i rom sjø, ble de torpedert. Men de ble reddet og dro ut igjen. Ingolf bor fremdeles i Tananger, sammen med konen Britt. Nå er det sønnen til Karl, Anton Roth som bor i huset.
Kikker vi så over på høyre side av veien, ligger eiendommen (g.nr. 3, br.nr. 63) som tilhørte los Rasmus T. Roth (3/5-1868 - 13/1-1945). Han var sønn til los Tønnes R. Roth (22/1-1841 - 17/5-1932) og gift med Inger-Kristine (Inga) Sørbø (31/10-1872 - 15/5-1975) fra Vasshus i Klepp. Huset deres ble bygget i 1937. Rasmus var los på Rott fra 1902 til 1928 før han og konen flyttet til Tananger. Han var den første i dette losdistriktet som fikk seg en risørskøyte, en 36 fots lang båt. Den hadde han frem til den sank ved Rott i 1922. Deretter kjøpte han seg en ny risørskøyte, som og var stasjonert på Rott frem til 1929 og deretter flyttet inn til Tananger. Konen Inga levde faktisk til hun ble over 102 år gammel!

På andre siden av veien, ved siden av Karl sin eiendom, ligger nå huset som los Gabriel Meling (6/6-1900 - ) bygde i 1934 (g.nr. 3, br.nr. 73). Han var gift med datteren til los John Roth, Dagmar Alida Roth (1/12-1902 -). Gabriel var los i Tananger 1937-1940. Det er denne tomten som får svi mest ved den nå så kjente utbyggingen av området.
Etter å ha passert Gabriels eiendom svinger vi 90 grader til venstre og kommer rett mot oppkjørselen mot huset (g.nr. 3, br.nr. 49) som først tilhørte los Bertel Reginius Rasmussen Roth (17/5-1877 - 29/1-1953). Han var sønn av den kjente losen Rasmus R. Roth (23/12-1845 - 17/11-1918) og konen Helene Roth (3/6-1839 - 27/4-1910). Los på Rott var Reginius fra 1904 til 1921 og siden i Tananger 1921 - 1933. Han var gift med Ella Olava (Ellemine) Larsdatter (8/5-1878 - 31/10-1970) og fikk 1/5-1923 skjøte på tomten her, selv om huset står oppført som bygget allerede i 1922.
Etter å ha vært deleier i en losbåt på Rott i noen år, kjøpte han seg en egen båt, en Colin Archer-skøyte, som han brukte frem til 1921. Etter at han i 1921 overtok en ledig stilling i Tananger gikk han sammen med Karolius Kristiansen og John Roth på deres båt. Båten som Reginius brukte på Rott, var bygget av Coilin Archer i 1890-årene. Den er nå eid av Sandnes Sjøspeiderne under navnet S/Y "Nordsjø". Dette er en los det er skrevet mye om opp igjennom tidene.
Sønnen Rolf Roth (20/11-1918 - 19/9-1992)overtok senere huset sammen med konen Dagmar Hansen. Rolf var losbåtmann i Tananger.

Fortsetter vi så rundt til venstre, får vi veien foran oss, som leder opp mot tomten som nå skaper alt oppstyret. En smal og litt overgrodd vei som los Rasmus Roth opparbeidet selv og etter den siste informasjonen jeg sitter med, familien fremdeles eier. Første huset på høyre side har adresse Losveien 18 og er stridens kjerne (g.nr. 3, br.nr. 59). En stor og fin tomt på 2.4 mål. Husets ble bygget i 1930 og første eier var los Helmik Halvorsen, som først var los på Rott 1928-1929 og siden i Tananger 1929- 1937. Han kom fra Finsås og fikk to sønner. Etter at han flyttet fra Tananger, var han havnelos i Haugesund.
Neste eier var den tidligere omtalte og kjente losen John Tønnesson Roth (11/2-1870 - 22/6-1953). Han var fra Rott og sønn av los Tønnes R. Roth. John flyttet til Tananger og bodde på br.nr. 25, rett over og litt nedenfor gamle Kafeen. Dette huset ble kjøpt av Roald Vathne. 16/6-1894 hadde John giftet seg med Dortea Margreta Olsdtr. (15/7-1870 - 28/11-1942). John som var los i Tananger fra 1899 til 1928, er kjent for bl.a. redningen da "Viktoria" gikk på Kolnesholmene 23/11-1903, sammen med Karolius Kristiansen. Disse to losene var et av de siste Tanangerlos-lagene før hele lostjenesten ble omlagt utover 1920-årene, og all losingen i distriktet ble samlet i Tananger. De seilte en 36 fots risørskøyte, nummer 11, bygget på Holmen i Risør.
Når John kjøpte huset i losbyen vet vi ikke, men han bodde der til han døde. Ganske raskt etter flyttet sønnen Torger Roth (8/3-1910 - 31/12-1986) inn. Før dette bodde Torger og familien hos Oscar Olsen, nevnt over. Torger overtok huset i 1937, selv om han står som eier fra huset ble kjøpt fra enken etter Helmik Halvorsen, Olga Kristine Halvorsen til han selv overtar det. Faren John står aldri som eier. Tre år etter huskjøpet, i 1940, giftet han seg med Vilhelmina Theodora Roth (8/6-1911 -27/3-1983) datter av den over nevnte losen Karl Roth. Torger var los i Tananger 1946 - 1975. Det er uniformen til Torger som står utstillet på Kystkulturen. I enden av denne veien finner vi eiendommen (g.nr 3, br.nr. 58) som tilhører losen som bygde veien, Rasmus Roth (30/8-1899 - 1973). Han var sønn av ovennevnte los Reginius Roth og giftet seg i 1928 med Maren Hermansen (22/11-1902 - ) Rasmus var los i Tananger helt fra 1928 og frem til 1962.

Her slutter så min lille oversikt over losene som har bodd i Losbyen. La oss vise dem at de ikke er glemt. Noe jeg leste i Stedsanalysen bet seg merke. La oss, som de forslår der, merke bygninger i Tananger med kulturhistorisk verdi, med skilt som forteller om huset og brukernes historie. Dermed kan en legge opp til turløyper i Tananger som går på tema. Og i Losbyen kan vi ha en løype som tar for seg losene, deres historie og byggeskikk. Men dette kun om vi bevarer dette absolutt verneverdige området.

Tilbake til Loshistorier