Den sagnomsuste øya
ROTT

  
Tilbake til Startsiden


Rott, som er den største øya i Sola, består av to store øyer bundet sammen av en liten landtunge, den ene bebodd av folk den andre hovedsakelig av måker. Den sistnevnte delen er for det meste fredet i sommerhalvåret, på grunn av fuglelivet.

Det er ute på "Øynå" vi finner Solas nest største ferskvann. Samtidig er det her ute vi finner flest spor etter øyas tidligere beboere. Det er nemlig registrert et utall fornminner på Rott, deriblant en liten jernaldergård ute på "Øynå", som den kalles, den ubebodde delen av Rott. Flere hustufter er registrert sammen med en mengde gravhauger. Så dette er uten tvil en øy med historisk sus over seg.
I kildene finner vi Rott nevnt allerede i Sverres saga, i forbindelse med et lite slag som fant sted her ute mellom Jon Kuvlungs folk og Kong Sverres Birkebeinere rundt år 1187.
Et gammelt lokalt sagn vil ha det til at under en av disse stridighetene så hadde en mindre flåte søkt tilflukt på Rott. Da en større fiendeflåte nærmet seg dro man alle langskipene opp til "Vatnet" på øya og gjemte dem ved å senke dem der. Kanskje dette er fra det ovenfor nevnte slaget. Hva som siden skjedde med skipene forteller ikke historien noe om.

Et annet lite eksempel på Rotts plassering i historien finner vi i Peder Clausson Friis' Norgesbeskrivelse fra 1608. Det er forresten da vi for første gang finner Tananger nevnt i kildene. Da skriver han "Tuert ind paa land øster fra Rott ligger den Haffn Tananger". Rott ble da brukt til å plassere Tananger på kartet!

På Rott bor det nå kun en familie, mens øyas befolkning svulmer hver helg da alle hobbygårdbrukerne kommer ut, for ikke å snakke om i sommermånedene da hytteeierne kommer for fullt. Flere av dem har forfedre fra Rott og holder fast på denne kontakten med øya med den helt spesielle atmosfæren.
Øya er rik på eldre hus, de fleste bygget før og rett etter århundreskiftet og frodige jorder omkranset av steingjerder som om vi var lenger nede på Jæren. Det eldste huset her ute står på bruk nr. 4 og ble bygget allerede rundt 1850, stallen og låven er oppført i 1848. Et annet av de eldre husene på øya er skolehuset. Det ble bygget i 1875.
Skolen her ute var en av de siste som ble opprettet i kommunen. Penger til skolen her ute ble det først bevilget i 1885. På slutten av 1800-tallet var det til enhver tid rundt 10 elever på skolen. Skolen stengte i 1961, da lærerinne Marit Ringen måtte takke for seg. Skolehuset ble etter en periode i forfall, pusset opp av det energiske Rottstinget og leies nå ut til allmen bruk.
Brannveggen som er bygget opp i skolehuset er laget av riktig gammel murstein. Den kommer fra den svenske kaperen som ble brent av egen besetning på innsiden av Flatholmen i 1711.

Poståpneriet ble opprettet på øya Rott, 1 oktober 1913 og det varte frem til 1. Januar 1973, da det ble lagt ned. Det gikk ut ca. 600 brev i året fra Rott. Omtrent 150 av dem var til sjøfolk i utlandet.
Da de fleste stedene i Sola rundt 1925 hadde fått seg strøm, var Rott unntaket. Her ute fikk man først strøm i da kabelen ble lagt ut over Flatholmen i 1950.