Tanangers Minnes
STATUE-PROSJEKTER

"LOSEN"


  
Losen

 

  

   


En mengde av Tanangers befolkning har i lengre tid ønsket å hedre losene og losbåtførerne fra Tananger. Det ville i hvert fall ikke være for tidlig å vise disse sjøens helter den lille æren, som takk for alle de bragder de har gjort og liv reddet.
Hvilken bedre måte å gjøre dette på enn med en naturtro, velplassert og fin statue?

Og hvilken bedre plass, enn foran den "Gamla Vakthyttå" på Risberhaugen i Risnes.

I Tananger har vi hatt regulert losing i hvert fall fra tidlig på 1700-tallet og det var her losoldermennene holdt til. Den eldste losoldermann vi kjenner til er Jens Saxe Lindal, losoldermann frem til 1796. Deretter satt "Monsane" som losoldermenn, fra 1797 og helt frem til 1909!!

Bragdene alle disse losene har utført er barnelære for oss som har vokst opp i Tananger og noe de fleste i Sola nok har hørt om. En mengde av disse losene er blitt hedret med diplomer, gaver og medaljer, men det av organisasjoner og offentlige instanser, ikke av Sola eller Tananger.
Hvilke bedre måte da enn en statue og i tillegg plassere den på losenes egen haug, Risberhaugen i Risnes.

Hvorfor på Risberhaugen?

- På Risberhaugen satt losene fra 1962 frem til den nye vakthytten kom i 1975.

- Her hadde losene utsikt, på en fin dag, fra Tungenes helt ned til Jærens rev. Husk at det vil og besøkende ha, når statuen står der.

- Dette er en haug som er flittig brukt av turgåere i området og de lokale barnehagene.

- Utsikten og statuen vil garantert trekke flere folk til det utrolig vakre friluftsområdet som Risnes er.

- Her er parkering, trapp opp til haugen og det trengs lite bearbeiding for å gjøres tilgjengelig for rullestoler og barnevogner.

- Haugen med los-statuen vil være en utmerket start for en lokalhistorisk og kulturel "tursti" gjennom gamle Tananger. Man begynner her og går ned gjennom Monsengården, forbi "Jentene på Flatholmen", Hummeren, Danielsen/Olsen-bruket, Kafeen, det gamle postkontoret, bussgarasjen, "Fiskaren" på Langkaien og Langkaien selv, Melingsiden, Tollerhuset og for å få en perfekt avslutning på en slik tur, ender man på Kystkulturens samling i Enok Melings gamle sjøhus på Melingssiden.

- På Risberhaugen vil vi ha en unik mulighet, som ikke finnes andre plasser i Tananger, til å peke ut de forskjellige stedene som losene fra Rott og Tananger utførte sine bragder.

For å nevne noen:
-Kolnesholmene - D/S "Victoria" 1903.
-Ned mot Jærens rev - barken "Loyal" 1882.
-Jærens rev - losbåten fra Tananger 1871.
-Lenger ute - briggen "Moses" 1883.
-Mellom Jærens rev og Feistein - engelsk skonnert
-Rott, hvor Rotts losene holdt til og en av deres egne båter forliste i 1922. Her bodde og Jacob Rott
-Kjør hvor losene blant annet hadde utkikk.
-Ved Kjør - skonnerten "Marie".
-Utfor Håstein - losbåten fra Kvitsøy 1883.
-Frøsholmene - D/S "Norge" 1891.
-Rottsflatholmen - barken "Lovise" 1876.
-Skudefjorden - her forliste faren til "Svarta-losane" på Rott og broren på jobb.

Her oppe på Risberhaugen har vi nå fått montert en vakker og naturtro statue av en stolt los. Han står og skuer nedover leie mot innseilingen til Tananger, Stavanger og leia opp til Bergen. Kommer det noen skip?
Dette er ikke bare en haug kun for de som loste ut av Tananger og Rott. Nei, det er et sted hvor vi hedrer alle losene og deres båtførere, opp igjennom tidene, fra hele Sola, ja hele landet.