Tanangers Minne.
Hva driver så vi på med?

 


"Tuert ind paa landet øster fra Rott ligger den Haffn Tananger". Dette skrev Peder Claussøn Friis i 1608. Dette er første gang vi kjenner Tananger nevnt i kildene.

Siden den gang har Tananger hatt en utrolig spennende og fargerik historie. Dette er en historie fylt av sjøfart, hummer- og sildefiske, losbragder, krig og nå til slutt oljeeventyret. Historielaget "Tanangers Minne" ble stiftet 1. august 1997 for, som navnet sier, å bevare stedets unike historien.
I flere år før dette hadde flere av lagets medlemmer arbeidet aktivt med å bevare denne historien, ikke bare eldre historie men og nyere historie. Dette har vi fortsatt med og må vel regnes som et relativt aktivt historielag.

En del av prosjektene våre kan vel kanskje virke som litt utradisjonelle, men det er ofte disse som høster mest respons hos publikum. To av disse involverer digitale kamera. Medlemmer av foreningen har nemlig i lengre tid brukt dette ypperlige mediet i stor utstrekning.
Vi har snart, skriftlig og fotografisk, registrert alle gravstøttene på Tananger kirkegård. Informasjonen er lagt i egen database med link til bilde av hver støtte.
Ellers blir hvert eneste bygg i Tananger og på øyene utfor avfotografert. Vi har til nå avfotografert over 800 bygg. Det fascinerende, om enn tragiske, med dette prosjektet er at flere av disse bildene vi tok i fjor, er nå blitt historie. Flere eldre, vakre og verneverdige hus i Tananger er nemlig revet de siste årene. Med "Norges bebyggelse", som kom ut på 50-tallet, som inspirasjon vil vi lage en slags tidskapsel "Tananger ved årtusenskiftet". Vi har utviklet et eget spørreskjema som skal distribueres til alle boligene i Tananger med spørsmål om beboere, bygg og eiendom. Vi har for tiden en testversjon av dette skjemaet ute til høring i en gate. Kostnadene i forbindelse med disse prosjektene er tilnærmet null, takket være digitalkameraene (selv om disse riktig nok er dyre i innkjøp).
For øya Rott er prosjektet ferdig, både i papir og digital form. På grunn av begrenset mengde bygg er dette et glimrende testområde. Deler av dette prosjektet er gjort tilgjengelig på Internett. Man klikker på en gården på et kart og får frem en side. På denne siden finner man nyere og eldre bilder av bygg på gården, sammen med informasjon om brukere, bygg, fornminner og stedsnavn. I tillegg legger vi ut en mengde informasjon vedrørende øyas unike fugle- og planteliv og historie tilbake til vikingtiden.

Ut over dette driver vi en intens minneinnsamling også den mer eller mindre i digital form. Vi har vel totalt intervjuet en 20-25 personer, hvor med den mest "forhørte" har vi over 30 timer opptak.

Et medlem har konsentrert seg om stedets maritime historie, med fokus på strandinger, forlis og andre maritime hendelser. I skjærgården utfor Tananger har han registrert over 150 slike hendelser og dette stoffet vil vi snart presentere i bokform.

En annen bok, om enn litt lenger fremme, er om losenes historie i Tananger og på Rott. Her sitter vi på en mengde unikt stoff. Det samme vedrørende skøyta "Sjøleik" som dro over til England under krigen. Her besitter vi et vell unike originale dokumenter og bilder.

Bilder er ellers noe vi har jobbet mye med. Vi har samlet inn mange hundre eldre bilder, avfotografert disse og fått navn på de avfotograferte personene. Bilder har vi og fått av flere lokale bedrifter. Vi har blant annet fått kopiert hele det store billedarkivet til Shellraffineriet før dette legges ned i år og arkivet kanskje forsvinner ut av distriktet, for ikke å snakke om ut av landet.

I forbindelse med Utvandrerjubileet i år samler vi også inn stoff vedrørende utvandrede Solabuer. Dette stoffet vil vi presentere i samarbeid med Sola kulturkontor.
Samme kulturkontor hjelper oss for tiden med å trykke opp "En kulturhistorisk vandring i Tananger". Dette er en brosjyre med informasjon om en 70 historiske bygg og steder i den eldre delen av Tananger.

Ellers pusser vi opp den gamle vakthytta som losene brukte fra 1962 til 1974. Denne hytta, som var nær kollaps, vil vi pusse opp og presentere i den stand den var da losene brukte den. Rett foran hytta står den fine losstatuen som vi avduket 1. januar i år. Mellom 250 og 300 fremmøtte hadde tatt turen opp til Risberhaugen for å overvære avdukingen sammen med en mengde loser, kultursjefen og ordføreren. Tønnes Roth, en pensjonert 4. generasjons los på 93 år, gjorde oss æren og avduke statuen. Samtidig blåste losskøyta, som lå på sjøen rett utfor, tre ganger i fløyta. Et meget vellykket arrangement.

I skjærgården utfor Tananger vet vi at man har fanget hummer i over 400 år. Ute på holmene bodde hummerfiskerne i små trekkfulle steinhytter under hele sesongen. Disse hyttene, sammen med en mengde tilhørende inskripsjoner i berg og fjell, har vi nå begynt å registrere. Vi avfotograferer og måler opp hyttene samtidig som vi samler inn muntlig historie vedrørende dette spennende fisket og bruken av hyttene.

Videre samler vi inn lokale stedsnavn før de forsvinner, holder foredrag og presenterer vår lokalhistorie på flere forskjellige måter.
Den informasjonen vi samler inn, vil delvis presenteres på Internett og ellers presenteres på en interaktiv CD-rom.
En mengde informasjon er allerede lagt ut på Internett, men vår planlagte CD-rom er vel så spennende. Her kan man ved hjelp av kart, bilder og tekst navigere seg gjennom Tanangers historie i form av bilder, tekst, lyd og video.

Vi er nye i historielag sammenheng, men håper at vi kan bringe et friskt pust inn i den stigende samlingen historielag som etter hvert vokser frem. Vi i Tanangers Minne er av den oppfatning at et historielag ikke bare kan sitte å høre på spennende foredrag, vi må jobbe aktivt med å bevare vår felles lokalhistorie. Alle kan gjøre en innsats, gammel som ung.

Vi må huske på at når en eldre person dør, så er det som et bibliotek brenner ned.
La oss derfor alle sammen hjelpe med å bevare mest mulig av bøkene.

Tanangers Minne v/Formann Atle Skarsten, Risnesbakken 4, 4056 Tananger, tlf: 51 69 92 92
E-mail: tanangers@minnes.inbox.as