Manntallet 1663
 

 

Dette er et av de eldste bevarte manntallene vi kjenner til i Europa. Det består av flere tellinger, deriblant sogneprestens manntall som består av en telling 1663-64 og en fra 1666.

Men og forgdenes og sorenskrivernes manntall ble nedskrevet, dette i 1664.

Hele manntallet skulle føres i bestemte rubrikker og i 1663/64 ble det registrert menn og gutter over 12 år, mens i 1666 skulle alt hannkjønn være med.

Rubrikkene gir opplysninger som gårdens navn, skyld, navn og alder på oppsitteren. Sønnene, tjenere (hankj.) og husmenn med sønner er og inkludert. Personer som ikke kom inn under de over nevnte rubrikker, ble satt inn under rubrikken til husmennene.

Dette manntallet oppbevares på riksarkivet, men siden det er mikrofilmet, også tilgjengelig andre steder, som ditt lokale bibliotek.

Skal du bruke dette materialet, så ta for deg mest mulig av de tre tellingene for å danne deg det mest riktige bildet. Følgende er tellingen..........

 

Håland prestegjeld:

Håland Sogn

No. 1 Ølbør

sk. 4 pd. 3 vetter.

Rasmus 57 år, 7 vetter. Rasmus Rasmussen 16. Tj.: Aslag Salomonsen 21.

Mons 71 år, 3 vetter. Tj. Sivert Halvorsen 17 år.

Gunnar 50 år, 6 vetter. Rasmus Rasmussen 40 år.

Håvar 53 år, 3 vetter. Jon Håvardsen 2. Tj. Thor Mouffridsen (?) 17.

 

No. 2 Byberg

sk. 4 pd. 1 vett.

Sigvald 60 år, 2 vetter. Laurits Sigvaldsen 15.

Jens 48 år, 1 ½ vett. Hans Jonsen 11. Husm. Ole Knudsen 64.

Rasmus 35 år, 1 ½ vett. Laurits Rasmussen ½ år. Tj. Mons Lauritsen 5.

Peder 57 år, 4 vetter. Einar Pedersen 15.

Malena 1 ½ vett.

Ola 54 år, 3 vetter. Jon Olsen 16.

Johannes Olsen 22 år, 1 ½ vett.

Jon 45 år, 3 vetter. Tj. Rasmus Lauritsen 15.

Johannes Thorsen 51 år, 3 vetter. Tor Johannesen 5.

Berete 2 vetter.

 

No. 3 Tjelta

sk. 3 ½ pd. 1 vett.

Kristoffer 52 år, 7 ½ vetter. Kn. Anders Tors.... 20.

Erik 62, 3 ½ vetter 1 ½ spd. Ole Eriksen 27. Husm. Tørres Torkelsen 28.

Ole 35 år, 3 ½ vetter 1 ½ spd. Jens Olsen 7.

 

No. 4 Helleland

sk. 2 pd. 1 vett.

Omund 25 år, 4 ½ vetter. Tj. Omund Tostensen 22. Kn. Erik Ellefsen 22.

Anders 55 år, 2 vetter.

Johannes 51 år, 2 ½ vetter. Rasmus Johannesen 13, Andres Johannesen 10.

 

No. 5 Dysjaland

sk. 2 pd. 1 vett korn.

Hans 56 år, 3 vetter. Tørres Hansen 14 år, Ola Hansen ½.

Jon 56 år, 3 vetter. Knud Jonsen 15.

Størker 40 år, 2 vetter. Ole Størkesen 2.

Gjermund 71, 1 vett.

 

Halve gaarde

 

No. 6 Vigdel

sk. 1 ½ pd.

Anders 43 år, 2 vetter. Knud Andersen 16, Nils Andersen 13, Anders Andersen 8. Husm. Tore Rasmussen 76.

Rasmus Monsen 31 år, 2 vetter.

Rasmus Torsen 41 år, 2 vetter.

 

No. 7 Hellestø

sk. 1 pd.

Odd 56 år, 2 vetter. Størker Odsen 19, Tosten Odsen 17, Ivar Odsen 13.

Halvard 41 år, 1 vett. Halvard Halvardsen 5.

Guri 1 vett. Sven Tostensen 25 år.

 

No. 8 Harveland

sk. 1 pd.

Jakob 42 år, bruker alt.

 

Ødegaarder

 

No. 9 Klingshei

sk. ½ pd.

Ole 47 år, 2 spd. Husm. Ånon Heljesen 61.

Helje 26 år, 10 spd. Tj. Peder Heljesen 34.

 

No. 10 Lilleland

sk. 3 ½ vetter.

Jon 51 år, 1 ½ v. 1 ½ spd. Håvar Persen 13, Per Jonsen 7.

Ivar 41 år, 1 ½ v. 1 ½ spd. Ingebret Iversen ½ år. Tj. Torkel Johannesen 13.

Sola Sogn

 

Fulde gaarde

 

No. 11 Sola

sk. 6 pd. Korn.

Laurits 32 år, 8 vetter. Tj. Jens Lauritsen 20

Einar 65 år, 6 vetter. Endre Einarsen. Kn. Einar Einarsen 22.

Tosten 60 år, 6 vetter. Tor Tostensen 11.

Matias 28 år, 4 vetter. Ole Matiasen 1. Tj. Laurits Elefsen 27. Husm. Ole Torgersen 32 sønn: Sven Olsen 3.

Peder 50 år, 2 vetter. Endre Persen ½.

Anne bruger 2 vetter.

 

No. 12 Ut Sola

sk. 3 pd.

Rasmus 34 år, 8 vetter. Knud Rasmussen 1.

Mons 60 år, 4 vetter. Peder Monsen 9. Kn. Torkel Monsen 19.

 

No. 13 Sømme

sk. 6 ½ pd. korn.

Salomon 54 år, 7 ½ vetter. Ole Salomonsen 10. Tj. Torger Ellefsen 26. Tj. Ole Lauritsen 12. Husm. Kristen 38.

Borger 62 år, 5 v. 2 spd. Tj. Per Olsen 10.

Kristoffer 26 år, 5 vetter. Abraham Omundsen 1 ½.

Ivar 64 år, 2 v. ½ spd.

Ingebret 32 år, 3 ½ v. 1 ½ spd. Ole Torsen 14. Anders Torsen 10, Tor Ingebretsen 1 ½.

Rasmus 56 år, 2 v. 2 spd.

 

No. 14 Sande

sk. 3 pd. 1 v.

Torkel 72 år, 2 ½ vetter.

Tor 40 år, 2 ½ vetter. Tor Torsen 7, Sven Torsen 5.

Rasmus 37 år, 2 ½ vetter. Østen Rasmussen 20 uger.

Johannes 49 år, 5 ½ vetter. Tørres Johannesen 2. Kn. Johannes Ellefsen 22.

 

No. 15 Joa

sk. 3pd. 1 vett.

Erik 62 år, 3 vetter 2 spd. Kn. Tor Gitlesen 16.

Peder 46 år, 3 v. 2 spd. Tj. Ole Goudsen 11.

Tor 47 år, 3 v. 2 spd. Ole Torsen 15.

Salomon 65 år, 3 v. 2 spd. Hans Salomonsen 15.

 

No. 16 Grannes

sk. 3 pd.

Tørres 60 år, 5 vetter. Rasmus Tørresen 20. Tj. Einar Lauritsen 16.

Ole 50 år, 5 vetter. Ole Olsen 12. Tj. Hans Tostensen 20.

 

No. 17 Røyneberg

sk. 3 ½ pd.

Omund 58 år, 3 ½ vetter. Klemed Olsen 15.

Tarald 58 år, 3 ½ vetter. Halvard Taraldsen 26, Ole Taraldsen 20.

Salomon 30 år, 3 ½ vetter. Ole Gregoriussen 15, Gregorius Salomonsen 5.

Asbjørn 48 år, 3 ½ vetter. Ole Asbjørnsen 12 år, Anders Asbjørnsen 7, Erik Asbjørnsen 4.

 

No. 18 Skadberg

sk. 3 pd. ½ v.

Peder 55 år, 6 vetter. Tj. Halvar Olsen 17. Tj. Johannes Tørresen 11.

Mikkel 70 år, 6 vetter. Ole Mikkelsen 11, Laurits Mikkelsen 8, Jens Mikkelsen 7, Kn. Anders Mikkelsen 18.

No. 19 Sørnes

sk. 2 ½ pd. 1 v.

Sofie bruger alt. Tj. Simon Olsen 26. Tj. Jon Jonsen 20. Tj. Per Olsen 20.

 

No. 20 V. Stangeland

sk. 2 pd.

Sven 41 år, 5 v. 2 spd. Ole Svendsen 15, Johannes Svendsen 8, Sven Svendsen 6, Ole Svendsen 4. Tj. Laurits Hansen 20.

Rasmus 42 år, 2 ½ v. 1 spd. Tj. Gunnar Gregoriussen 22.

 

No. 21 Ø. Stangeland

sk. 2 pd.

Østen 60 år, 3 vetter. Tj Ole Lauritsen 25.

Ole 53 år, 2 vetter. Erik Olsen 12, Johannes Olsen 12.

Berdines 30 år, 3 vetter. Ole Berdinesen 1.

 

No. 22 Gimre

sk. 2 pd.

Jon 64 år, 5 vetter. Jon Jonsen 11. Tj. Ole Olsen 2. Kn. Ole Asbjørnsen 26.

Erik 50 år, 3 vetter. Kn. Odd Eriksen 21.

 

No. 23 Rege

sk. 3 ½ pd. ½ v.

Peder 65 år, 3 vetter. Laurits Svendsen 45. Tj. Per Rasmussen 12. Tj. Jakob Jakobsen 8.

Sven 32 år, 8 vetter.

Rasmus 55 år, 3 ½ vetter. Kn. Sven Anfinsen 22.

Tjora Sogn

 

Fulde gaarde

 

No. 24 Tjora

sk. 9 ½ pd. Korn.

Hans 30 år, 4 pd. 8 ½ spd. Tj. Eivind Ellingsen 30. Tj. Aslag Aslagsen 30. Tj. Anders Dagfinsen 29.

Sivert Jonsen 61 år, 4 vetter 5 spd. Kn. Ivar Torkelsen 22.

Jakob 33 år, 4 vetter. Sven Østensen 14.

Sivert Olsen 34 år, 2 v. 2 spd. Ole Sivertsen ½ år.

Klaus 45 år, 2 v. 2 spd.

Torger 45 år, 2v. 2 spd. Ole Torgersen 8, Simon Torgersen 6, Omund Torgersen 3.

Simon 38 år, 2 v. 2 spd.

Endre 45 år, 2 v. 2 spd. Ole Sivertsen (?) 6, Simon Endresen 3, Sivert Endresen 1.

 

No. 25 Hogstad

sk. 1 ½ pd.

Matias bruger alt. Tj. Holger Eivindsen 23 år.

 

No. 26 N. Kolnes

sk. 5 pd. 1 v.

Ola 86 år, 3 vetter. Sven Olsen 25. Tj. Asbjørn Østensen 20.

Anders 22 år, 3 vetter.

Laurits 67 år, 4 vetter. Tor Lauritsen 17, Jon Lauritsen 8.

Klaus 60 år, 6 vetter.

Asbjørn 55 år, 2 vetter. Tj. Nils Mikkelsen 16.

Svale 44 år, 2 vetter, Østen Svalesten 3.

 

No. 27 S. Kolnes

sk. 5 pd.

Ole Røg 64 år, 4 vetter. Ole Olsen 24. Tj. Gunnar Gitlefsen 16.

Sivert 64 år, 4 vetter. Jon Sivertsen 4.

Eivind 59 år, 2 ½ v. 1 spd. Matias Eivindsen 17, Rasmus Eivindsen 15.

Ole Nilsen 62 år, ½ v. 2 spd. Tj. Bellest Persen 11.

Nils 48 år, 5 v. 2 spd. Omund Nilsen 15.

Tor 40 år, 2 v. 1 spd. Rasmus Torsen 18.

 

No. 28 St. Risa

sk. 2 pd. 3 v.

Gaute 56 år, 3 v. 3 spd. Anders Gaudesen 16, Kristen Gaudesen 12, Berdines Gaudesen 10.

Jens 61 år, 2 vetter. Laurits Jensen 15.

Hans, 4 vetter. Laurits Endresen 8.

Sivert 22 år, 1 ½ vett.

 

No. 29 Haga

sk. 6 ½ pd.

Maurits 60 år, 6 vetter. Tj. Anders 17.

Bent 40 år, 5 vetter. Kn. Ole Jakobsen 20. Husm. Einar N, 70.

Ole 34 år, 5 vetter. Tj. Rasmus Nilsen 12 år (?). Husm. N: 70.

Jon 24 år (?), 5 vetter.

Ole Olsen 40 år, 5 vetter. Rasmus Olsen 12, Laurits Olsen 8.

 

No. 30 Meling

sk. 3 pd.

Kristen 50 år, 6 vetter. Tj. Jon Torgesen 30. Husm. Tjøstel Jeramiassen 48, søn Elias Tjøstelsen 12.

Ole 22 år, 5 vetter. Kn. Laurits Torgersen 28.

 

No. 31 Myklebust

sk. 3 pd.

Tollef 64 år, 3 vetter. Torger Tollefsen 8.

Johannes 44 år, 3 vetter. Knud Arnesen 6.

Anders Torkelsen 45 år, 4 vetter.

Jakob 31 år, 4 vetter.

Torkel 60 år, 4 vetter.

Ljøde 60 år, 4 vetter. Peder Ljødesen 12.

Anders Monsen 52 år, 4 vetter. Mons Andersen 20.

 

No. 32 Rott

sk. 2 ½ pd.

Sven 60 år, 5 vetter. Tj. Ole Rasmussen 40. Tj. Gabriel Nilsen 20.

Laurits 46 år, 5 vetter. Kn. Johannes Tjøstelsen 24.

 

Halve gaarde

 

No. 33 Meland

sk. 1 pd.

Gunnar 36 år, 2 ½ v. 1 spd.

Ole 40 år, 1 v. 2 spd. Mons Olsen 8.

 

Øde gårder:

 

No. 34 L. Risa

sk. 1 vett korn.

Laurits 60 år, 1 vett. Tj. Jakob Jensen 10.

 

Halv ødegård:

 

No. 35 Krage

sk. ½ vett.

Halver 36 år, alt.

 

Jåsund den 27 januar 1666.

Bertel Jakobsen

 

Fødde i Håland i 1665:

Ole Berdinesen Stangeland

Ole Matiasen Sola

Jon Håvardsen Ølbør

Elling Størkersen Dysjaland

Halvor Halvorsen Helleland

Ingebret Eriksen Håland

 

Avdøde menn i 1665:

Omund Rasmussen Helleland

Knud Andersen Vigdel

Ivar Tollefsen Klingshei

SLUTT