Sjeleregister 1758
 

 

Håland

Sola sokn:

 

 

Soele.

Jakob Torbiørnsen 40, enkemann. Barn: Karen 16, Samuel 10 år. Giertrud Olsdatter 40, enke, forestår hans hus. Tjenere: Anna Larsdatter 32, født i Høyland, Niels Rasmussen Soele 22.

Anders Jensen 32, Anne Thorsdatter 35. Barn: Elen 4, Anna 14, Elen 14 dgr. Barbroe Matthiisdatter 14, fra Klep, tjener.

Ole Samuelsen 61, Anne Ånensdatter 40. Barn: Marthe 4 år. Ole Heljesen Hage 4, fostersønn. Joen Thorsen 18, fra Klep, tjener. Thore Einersen 70, Elen Olsdatter 72, enkefolk, i huse.

Anders Anderssen 45, Gunnild Håversdatter 32. Barn: Thore 11, Ole 7 år.

 

Roeligheden, husm.pl.

Torje Einersen 67, Maren Rasmusdatter 50. Torkel Olsen 32, ungkar, vanfør, i huse.

 

Søme.

Torje Johansen 93, Anne Joensdatter 68. Barn: Gundvor 44, Johannes 40 år. Ole Eriksen Hage 14 tjener.

Torje Østensen 50, Berthe Olsdatter 60. Barn: Anne 15 år. Ragnhild Salomonsdatter 27, stedatter. Tjenere: Isak Tiæransen Røyneberg 26, Bår Rasmussen Hage 17, Elen Albrechtsdatter 16.

Jakob Joensen 39, Maleene Andersdatter 36. Barn: Anders 8, Joen 7, Ananias 4 år. Anders Andersen 80, Anne Tostensdatter 81, ektefolk, i huse.

Sivert Knudsen 47, Berthe Joensdatter 45. Barn: Jonas 20, Knud 15, Gunnild 12, Elen 7, Marthe 4 år. Elen Larsdatter 15, fra Lye Kall, tjener. I huse: Ole Thorsen 40, enkemann. Barn: Isak 8 år.

Johannes Pedersen 48, Berthe Kristensdatter 49. Barn: Peder 21, er syk og har en vanskelig uttale, Anne 8 år.

 

Fuglevigen, husm.pl.

Lars Eliæsen 56, Giertrud Olsdatter 54. Barn: Ole 12, Barbroe 8 år.

 

Ud-Soele.

Elling Tiølsen 38, lensmann, Maren Halvsorsdatter 27. Barn: Halvor 9, Knud 7, Tiøl 5, Ole 2 år. Tjenere: Torjus Evensen Byberg 28, Ole Olsen Tiore 27, Jens Olsen fra Høylands sokn 26, Karen Larsdatter 23, født i Klep, Maren Olsdatter fra Klep 22, Peder Pedersen Rulleholen 16.

 

Sanne.

Lars Trulsen 56, medhjelper, Elen Rasmusdatter 51. Barn: Siri 22, Rasmus 18, Elen 17, Guri 15, Lars 11, Truls 8 år.

Truls Trulsen 40, Anna Pedersdatter 30. Barn: Marthe 4, Siri 2 år. Tjenere: Nils Andersen Soele 23, Guri Thorsdatter fra Frue sokn 14. Anne Pedersdatter 74, enke, i huse. Ingebor Johannesdatter 40, pike, arbeider undertiden hos dem. (Lars og Truls er "tvende brødre")

 

Rioa.

Tørris Gabrielsen 30, degn, Lisbeth Torjesdatter 32. Barn: Guri 3 år, Gabriel 9 mndr. Tjenere: Maren Pedersdatter Rioa 32, Knud Berdinsen 29, Thore Olsen Sømme 15, Marthe Knudsdatter 62, enke, i huse.

Ole Gundersen 35, Inger Iversdatter 40. Barn: Peder 8, Gunder 6, Ingebor 5 år. Lars Larsen fra Høyland sokn 14, tjener. Peder Pedersen 76, enkemann, i huse.

Joen Joensen 30, Maleene Evensdatter 44. Barn: Berthe 6 mndr. Stebarn: Lisbet 14 Inger 10, Even 4 år.

 

Sørnæs.

Anders Osmundsen 50, Karen Jakobsdatter 50. Barn: Jakob 10, Karen 6 år. Tjenere: Marthe Rasmusdatter Hage 21, Salve Jakobsen Røyneberg 20, Berthe Kristine Pedersdatter fra Stavanger 19.

Rasmus Larsen 37, Joren Gabrielsdatter 30. Barn: Lars 7, Marthe 4, Gabriel 1 år. Ragnhild Gabrielsdatter Sørnæs 25, tjener.

 

Grannæs.

Joen Tørrisen 48, lensmann, Guri Trulsdatter 46. Barn: Dorthe 22, Tørris 16, Berthe 10 år.

Samuel Sørensen 31, Inger Joensdatter 56. Maren Danielsdatter fra Stavanger 7 år, fosterdatter. Tjenere: Ole Pedersen av Frue sokn 40, Sigbjørn Svendsen Stoere Riise 28, Siri Eriksdatter av Frue sokn 26. Berthe Rasmusdatter 80, enke, i huse.

 

Nåv, husm.pl.

Iver Torjesen 60, Gunnild Gundersdatter 61. Berthe Olsdatter fra Stavanger 14 år, tjener.

 

Røyneberg.

Joen Thorsen 27, Olu Rasmusdatter 32. Barn: Anne 3, Maren 1 ½, Berte 1 ½ år, tvillinger. Tjenere: Sirir Thorsdatter fra Høylands sokn 34, Ole Pedersen Skadberg 15.

Hans Eriksen 68, medhjelper, Maren Pedersdatter 69 år, i huse hos foregående.

Erik Rasmussen 36, Anne Asbiørnsdatter 25. Barn: Johannes 6 år, Kirsten 9 mndr. Tjenere: Rasmus Rasmussen fra Klep 30, Marthe Olsdatter Sniig 14. Guri Eriksdatter 68, enke, i huse.

Tiærand Isaksen 51, Berthe Gitlusdatter 46. Barn: Gitle 15, Lars 13 år. Berthe Simonsdatter Røyneberg 30, tjener.

Osmund Jakobsen 30, Elen Mikkelsdatter 35. Barn: Mikkel 1 år. Tjenere: Joren Jakobsdatter 26, Are Jakobsen 15, begge fra Røyneberg.

Jakob Osmundsen 60, Berthe Aresdatter 48, i huse hos foregående som foreldre. Barn: Guri 7 år.

 

Schadberg.

Hans Pedersen 36, Anne Johannesdatter 54. Stebarn: Berthe Pedersdatter 22, Anders Pedersen 17 år. Gabriel Larsen fra Høylands sokn 10, tjener.

Lars Kristophersen 46, Helga Nilsdatter 58. Barn: Peder 20, Inger 10, Lars 7, Ingebor 5 år. Siri Nielsdatter fra Høylands sokn 19, tjener.

 

Østre Stangeland.

Anders Salomonsen 35, Dorthe Tørrisdatter 40. Barn: Ole 8, Salomon 6, Anders 1 år. Stebarn (far Ole): Inger 16, Tørris 14, Siri 10.

Jakob Guleichsen 52, Berthe Joensdatter 69. Har ingen barn. Tjenere: Ingebor Gitlesdatter fra Høylands sokn 20, Simon Hansen Gimre 14 år.

 

Bruenholen, husm.pl.

Hans Simonsen 42, Berthe Larsdatter 41. Barn: Anne 11, Gunnhild 4, Hans 2 år.

 

Væstre Stangeland.

Jørgen Nilsen 63, Berthe Børresdatter 58. Barn: Erik 26, Berthe 18, Tørris 14 år.

Lars Torjesen 32, Maren Ommundsdatter 38. Barn: Ommund 2, Lars 2 år, tvillinger. Siri Tollaksdatter fra Lyngdall 20, tjener.

Jens Jensen 40, Guri Iversdatter 39. Barn: Iver 12, Berthe 10, Jens 5 år.

 

Rulleholen, husm.pl.

Svend Haldorsen 33, Inger Larsdatter 46. Barn: Lars 8, Ingebor 4 år.

 

Gimre.

Ingebret Rasmusen 36, Ingebor Johannesdatter 28. Barn: Joen 1 ½ år. Tjenere: Marthe Asersdatter Soele 40, Joen Olsen Ræge 22, Lisbet Eriksdatter fra Håe Kall 16, Karen Olsdatter Ræge 10.

Einer Larsen 39, Anne Torkelsdatter 79. Tjenere: Gunnild Eriksdatter fra Stavanger 24, Lars Johansen ved Figgen 12 år.

 

Backen, husm.pl.

Ole Olsen 38, Joran Olsdatter 30. Lars Johansen 5 år, stedsønn.

 

Ræge.

Ole Olsen 58, Astri Johannesdatter 65. Barn: Johannes 27 år. Tjenere: Ragnhild Andersdatter Skadberg 26, Fiderik Frideriksen Klingshei 23.

Ole Torjesen 36, Ingeborg Andersdatter 32. Barn: Lars 11, Inger 4, Bodil 1 år. Iver Andersen fra Høylands sokn 28, tjener.

Ole Andersen 55, Karen Joensdatter 54. Barn: Berthe 18, Svend 12, Elen 9 år.

 

Ørnehejen, husm.pl.

Lars Einersen 60, Gitlu Sørensdatter 73 år.

 

 

Tjora sokn:

 

 

Tananger, husm.pl.

Under Meling:

Villum Osmundsen 41, Dorte Olsdatter 49. Barn: Sønnef 14, Anne 12, Ole 7 år.

 

Under Meland:

Sven Pedersen 69, Marthe Kristophersdatter 66. Barn: Marthe 26 år.

 

Under Møglebust:

Ole Tollaksen 57. Åse Monsdatter 81. Gitlu Tollaksdatter 66år, i huse, krøpling.

Peder Svendsen 40, Berthe Joensdatter 40. Barn: Joen 9, Svend 7, Peder 5, Ingebor 2 år. Joen Mikkelsen 65, enkemann. I huse.

Asbjørn Einersen 40, Malene Siversdatter 34. Barn: Sivert 5 år. Anne Rasmusdatter 62, enke, i huse.

Joern Jakobsen 72, Maleene Jakobsdatter 69. Barn: Joen 34 år.

 

Tananger Havn.

Peter Cortsen Høyer 63, Anne Christine Saxe 51. Barn: Maren 30 år. Anne Monsdatter 26, født Tananger, tjener.

Jens Lindall 36, visitør, i huse hos foregående, Anne Blomme Pedersdatter Høyer 33. Barn: Peder 7, Hans 5, Jens 2 år, Ole Blomme 6 mndr. Tjenere: Helje Olsen Hage 34, Lars Kristophersen Møglebust 26, Elen Eliasdatter Byberg 22, Anne Siversdatter Tananger 19.

 

Øen Roth.

Tiol Nielsen 59, Anne Pedersdatter 79. Tjenere: Ole Hansen Møglebust 28, Barbroe Larsdatter fra Torvestads Kall 24, Marthe Ommundsdatter Lien 23, Tormund Tormundsen fra Strand Kall 22 år.

Niels Tiolsen 34, sønn til foregående, som barn i huse, Guri Salomonsdatter 25. Barn: Anne 5, Berthe 4, Johanne Kristine 1 ½ år.

Søren Samuelsen 68, Marthe Nielsdatter 55. Barn: Jakob 26, Niels 25, Gabriel 23, Ananias 21, Guri 15 år. Tjener: Malene Torjesdatter, fra Håe Kall 20, Siri Joensdatter Tananger 18 år.

 

Store Meeland.

Helje Svendsen 43, Berthe Olsdatter 57. Barn: Lars 14 år. Tjenere: Hans Hansen Møglebust 23, Maren Nilsdatter Ouglen 22.

 

Lille Meeland.

Ole Olsen 59, Kirsten Johannesdatter 69 år.

 

Jåsund.

Hr. Lindals Helvig Saxe 64, prostinne. Peder Blomme Lindall 5 år, sønnesøn. Tjenere: Lars Joensen Lilleland 61, Anne Larsdatter Tiore 41, Ole Salomonsen Tiore 38, Dorthe Simonsdatter Møglebust 30, Marthe Rasmusdatter fra Stavanger 12.

Anna Blomme 59, jomfru, Elisabeth Saxe 58, Christine Saxe 57, prostinnens søstre hos henne. Dorthe Joensdatter Møglebust 76 år, pike, tjener.

Niels Larsen 38, Marthe Larsdatter 31. Barn: Jakob 10, Anne Magrethe 8, Ragnild 6, Lars 4, Anders 2 år. Tjenere: Svend Larsen Store Meeland 25, Malene Olsdatter Tiore 25.

 

Skiæftesvigen, husm.pl.

Samson Olsen 64, Guri Kristophersdatter 66 år.

Endre Rasmusen 34, Inger Samsonsdatter 25. Barn: Kristopher 9 mndr.

 

Meeling.

Ole Kristensen 47, Ragild Hansdatter 30. Barn: Kirsten 25, avlet med første kone, Anne 12, Hans 8, Lisbeth 4, Ingebor 1 ½ år.

Enok Trulsen 36, Karen Halvorsdatter 33. Barn: Halvor 5, Siri 4, Berthe 1 år. Tjenere: Lars Larsen Meeling 31, Ragnild Joensdatter Grannæs 19, Marthe Olsdatter fra Høylands kall 12.

 

Sniig, husm.pl.

Ole Aslagsen 38, Gunnhild Jensdatter 42. Barn: Thale 12, Ingebor 8, Gunnhild 6 år.

 

Hage.

Ole Heljesen 49, Anne Larsdatter 41. Barn: Rachel 16, Lars 15, Anne 12, Maren 10, Kirsten 8, Helje 7, Ole 4, Anne 2 år. Malene Heljesdatter Hage 45, tjener.

Jakob Jakobsen 46, Marthe Kristensdatter 46. Barn: Jakob 17, Asbjørn 14, Ingebor 10, Kristen 7, Rasmus 4 år.

Kristen Gundbjørnsen 78, Maren Larsdatter 65. Barn: Marthe 34 år.

Lars Kristensen 43, som barn i huse hos foregående, Ingebor Joensdatter 36. Barn: Ingebor 7, Maren 4 år, en sønn 9 mndr. (Kristen, dpt. 31 august 1757)

Eilef Eilefsen 60, Karen Rasmusdatter 48. Barn: Anne 12, Eilef 6, Rasmus 3 år, Niels 4 veker.

Thore Thorsen 25, Marthe Guttormsdatter 22 år.

Hugstad.

Østen Østensen 61, Marthe Joensdatter 45. Barn: Karen 23, Joen 21, Anne 13, Berthe 9, Maren 3 år. Erik Gitlesen fra Høylands kall 22, tjener.

 

Stoere Riise.

Sven Joensen 40, Kristen Eliasdatter 50. Barn: Karen 18, Elias 16, Svend 8 år.

Torje Iversen 34, Siri Tormundsdatter 40. Barn: Iver 4 år.

Svend Sigbiørnsen 66, i huset hos foregående, Marte Thorsdatter 60 år.

Guri Svendsdatter 64 enke. Barn: Joen Joensen 33, Guri 21 år. Simon Svendsen 24, tjener.

 

Lille Riise.

Peder Torjusen 67, Helvig Ommundsdatter 60. Barn: Ole 26, Anne 20, Peder 13 år.

 

Tiore.

Ommund Olsen 56, medhjelper, Ingebor Nielsdatter 51. Barn: Ole 20, Maleene 17, Niels 14, Anders 8 år.

Ole Olsen i øvre gården 31, Mette Hansdatter 30. Barn: Hans 5, Marthe 3 år. Tjenere Ole Olsen 18, Ingebor Jakobsdatter fra Randaberg sokn. Marthe Olsdatter 72. Enke , i huse.

Kristopher Svendsen 46, Guri Einersdatter 36, Karsten Hansen 60 år, tjener. Kirsten Knudsdatter 82, enke, halt, begge i huse.

Torjus Nielsen 58, Maren Rasmusdatter 51, Barn: Niels 18, Ingebor 13 år. Karen Nielsdatter Tiore 16, tjener.

Niels Nielsen 63, Elen Olsdatter 57. Barn: Marthe 30, Ole 27, Niels 25, Karen 15 år.

Svend Thorsen 36, Ragnild Ommundsdatter 24. Tjenere: Lars Larsen Tiore 39, Anne Andersdatter Soele 40 år.

Salomon Olsen 63, Ragnild Olsdatter 65. Barn: Ole 28, Kirsten 25 år, Ole 12, fostersønn. Anne Simonsdatter Nørre Koldnæs 34, tjener.

Giertru Olsdatter 63, besvangret, bruker en liten del av gården. Barn: Berthe Olsdatter 31 år.

Ole Olsen i nedre gården 58, Karen Olsdatter 57. Barn: Jakob 12 år.

 

Festhammer, husm.pl.

Lars Halvorsen 62, Gitla Olsdatter 60 år.

Ole Gabrielsen 70, Joran Larsdatter 75 år.

Ommund Tostense 51, Marthe Bårsdatter 52. Barn: Maleene 10 år.

 

Møglebust.

Svend Nielsen 26, Marthe Simonsdatter 39. Stedbarn (far Anders): Marthe 8, Simon 6, Andreas 3 år. Einar Torjesen fra Roligheden 21, tjener. Marthe Olsdatter 58, enke, i huse.

Niels Odtsen 49, Steenvor Pedersdatter 60. Tjenere: Torjer Torjersen fra Roligheden 17, Ragnhild Larsdatter Fuglevigen 15 år.

Simon Olsen 49, Valbor Torrisdatter 60. Barn: Marthe 23 år. Sivert Kristophersen Møglebust 15 år, tjener.

Hans Joensen 36, Guri Evensdatter 34. Barn: Even 8, Samuel 4, Maren 2 år.

Kristopher Larsen 52, Maleene Knudsdatter 59. Barn: Knud 21, Karen 11, Berthe 3 år.

Rasmus Simonsen 33, Søgni Einersdatter 27. Barn: Einer 6, Simon 3 år, Ole 6 mndr. Rasmus Einersen 22, Berthe Rasmusdatter 64, enke, i huse.

 

Nørre Koldnæs.

Anders Larsen 54, Maleene Olsdatter 72. Maleene Nielsdatter 34, stedatter. Tjenere: Peder Olsen Tiore 28, Anne Kristensdatter fra Frue sokn 22, Niels Ommundsen 21. Elen Nielsdatter 41, enke i huse.

Ole Larsen 34, Ingebor Joensdatter 37. Barn: Berthe 8, Kirsten 7, Inger 5, Ingebor 2 år. Ingebreth Olsen 58, enkemann i huse.

Svend Svendsen 41, Dorthe Joensdatter 35. Barn: Dorthe 13, Anne 7, Ragnhild 4, Svend 1 år. Biørn Torjesen fra Roligheden 18, tjener.

Palle Olsen 49, Guri Hansdatter 39. Barn: Ole 16, Ommund 13, Hans 6 år. Tjenere: Kirsten Nielsdatter Soele 36, Ole Pedersen Møglebust 30. Karen Olsdatter 82, enke, i huse.

Mons Joensen 45, Maren Olsdatter 45. Barn: Svend 24, Joen 19, Ole 17, Mons 15, Knud 10, Berthe 7, Isak 2 år.

 

Sørre Koldnæs.

Lars Larsen 65, medhjelper, Magrethe Nielsdatter 64. Barn: Rasmus 24 år. Tjenere: Maleene Joensdatter Tananger 24, Marthe Olsdatter Soele 23, Gunder Gundersen fra Stavanger 16.

Lars Larsen jun. 34, Karen Larsdatter 26. Barn: Ingebor 3 år. Tjener: Kristen Johansen Søme 20, Maleene Simonsdatter Nørre Koldnæs.

Ole Olsen 53, Ingebor Jakobsdatter 63. Barn: Siri 22, Maren 19, Ole 14 år. Tollak Joensen fra Lyngdall 12, tjener.

Svend Jørgensen 31, Kristen Einersdatter 37. Barn: Einer 5, Kirsten 4, Jørgen 1 år. Astri Einersdatter 34, tjener.

Jakob Joensen 38, Marthe Eriksdatter 33. Barn: Anne 12, Guri 7, Berthe 5, Maleene 3, Marthe 1 ½ år. Ole Olsen Søme 16, tjener. Anne Joensdatter 80, enke, Marthe Olsdatter 80, enke begge i huse.

Rasmus Rasmussen 53, Karen Olsdatter 39. Barn: Ole 15, Rasmus 12, Ole 7, Svend 4, Anne 1 år. Kirsten Rasmusdatter 19, tjener.

 

 

Håland sokn:

 

 

Tielta.

Johannes Johansen 54, Kirsten Olsdatter 53. Barn: Ole 26, Svend 23, Johannes 13, Anders 11 år. Kirsten Eriksdatter fra Høylands kall 16, tjener. Maleene Olsdatter 50, vanfør pike, i huse.

 

Dyscheland.

Hans Larsen 50, Ingebor Tostensdatter 42. Barn: Halvor 14, Esther Helene 6, Lars 2 år. Rasmus Torkelsen fra Høylands kall 11, tjener. Marthe Olsdatter 64, enke, i huse.

 

Valhou, husm.pl.

Gunder Thorsen 64, Marthe Larsdatter 56. Maleene Thorsdatter 65 år, enke, i huse.

 

Byberg.

Even Torjesen 58, Ingeborg Endresdatter 66. Barn: Even 17 år. Barbroe Sigbjørnsdatter fra Høylands kall 34, som tjener.

Endre Evensen 29, som barn i huse hos foregående, Ragnhild Johannesdatter. 24. Barn: Even 2 år, Helga 11 veker.

Elias Larsen 51, enkemann. Barn: Marthe 29, Berthe 18, Lars 16 år. Mons Monssen fra Kleps kall 16, tjener.

Joen Torjesen 47, Anne Olsdatter 46. Barn: Anne 15, Torje 14 år.

Tosten Gundersen 38, enkemann. Barn: Ingeborg 13, Jonas 9 år. Gunder Gundersen Væstre Stangeland33, tjener.

 

Harveland.

Hans Olsen 50, Maren Andersdatter 27. Barn: Engel (d) 13, Elen 10, Ole 8, Joran 6, Hans 2 år, alle med første kone.

 

Helleland.

Isak Joensen 32, Dorthe Abrahamsdatter 38. Barn: Berthe 6 år, Stebarn: Abraham Pedersen 15, Maleene Pedersdatter 14 år. Tjenere: Thore Knudsen fra Kleps kall 22, Marthe Larsdatter Dyskeland 22, Ådne Olsen fra Stavanger 10.

Halvor Abrahamsen 39, Lisbeth Pedersdatter 34. Barn: Karen 14, Anne 13, Abraham 11, Peder 8, Dorthe 8, Lisbeth 5, Marthe 4, Maren 2 år. Kirsten 5 mndr. Tjenere: Ragnild Larsdatter fra Kleps kall 26, Roald Torjesen fra Høylands kall 23.

 

Ouglen, husm.pl.

Ole Olsen 42, Ingeborg Hansdatter 42. Barn: Giertru 9, Ole 6 år.

 

Hellestøel.

Ole Olsen 55, medhjelper, Marthe Iversdatter 66. Astrid Iversdatter 38, stedatter. Fosterbarn: Marthe Ådnesdatter 15, Lars Ådnesen 7. Tjener: Einer Eriksen Vigdel 30, Svend Torjussen fra Hellelands kall 29, Sissel Sivertsdatter Vigdel 26, Ole Svendsen Stoere Riise 16.

 

Wigdel.

Berthe Hansdatter 48, enke (etter Håver). Barn: Einer 10, Berthe 8, Berthe 4, Kirsten 1år.

Bjørn Ådnesen 44, Brynhild Johannesdatter 31. Åse Olsdatter fra Frue sokn 13, fosterdatter. Elling Ellingsen fra Hellelands kall 15, tjener. Barbroe Biørnsdatter 78, enke, i huse.

Elling Eriksen 34, Anne Knudsdatter 29. Barn: Barbroe 5, Erik 2 år. Villum Torjusen fra Hellelands kall, tjener. Kirsten Knudsdatter 63, enke, i huse.

 

Ølberg.

Rasmus Salomonsen 51, medhjelper, Marthe Pedersdatter 50. Barn: Inger 11 år. Tjenere: Ole Ormsen fra Jelsøe kall 30, Inger Larsdatter fra Sogndal 26, Erik Siversen Vigdel 21, Åse Larsdatter Dyskeland 21, Kirsten Larsdatter fra Kleps sokn 14.

Svend Salomonsen 47, Margrethe Rasmusdatter 31. Barn: Marthe 8, Salomon 6, Inger 2, Berthe 1 år. Tjenere: Ole Pedersen fra Høylands kall 31, Marthe Rasmusdatter Gimre 29, Arne Torjusen fra Hellelands kall 22, Kirsten Halvorsdatter fra Håe kall 20. Ingebor Olsdatter 92, enke, i huse.

Peder Pedersen 49, Ingebor Olsdatter 39. Barn: Peder 19, Marthe 17, Odt 12, Klein 6, Joen 3 år.

Ådne Ellingsen 27, som soldat utkommandert i hans mayts. Tjeneste, i huse hos foregående, Guri Siversdatter 26. Barn Elling 1 ½ år.

Ole Torjesen 62, Marthe Torkelsdatter 40. Barn: Torkel 13, Johannes 8, Lisbeth 5 år. Gunnhild Olsdatter 79, enke, i huse.

 

Klingshei.

Friderik Ahasverisen 62, Marthe Eriksdatter 66. Barn: Ole 32, Berthe 18, Erik 15 år.

 

Nyborg, husm.pl.

Nils Sivertsen 74, Anne Tollefsdatter 84 år.

 

Lilleland.

Anne Abrahamsdatter 50, enke (etter Gabriel). Barn: Maren 28, Gabriel 22, Ragnhild 16, Karen 14, Anne 8 år. Odt Pedersen Ølberg 12, tjener.

 

Håland prestegård.

Hans Jacob Erdmann 42, sokneprest, Helena Friderica Reesen 37. Tjenere: Gunnhild Jørgensdatter fra Stavanger 40, Gedsche Andersdatter Riberg 39, Anfin Thorsen Sømme 33, Ole Thoresen Soele 28, Anne Kristensdatter Hage 27, Johannes Olsen Lille Meeland 26, Åse Olsdatter fra Undall 23, Ingebor Olsdatter fra Høylands sokn 22. Marthe Anfinsdatter Sømme, 74, enke, Rasmus Olsen Sømme 12 år, nyter begge sin underholdning på prestegården.

SLUTT