Folketelling 1801
 

Denne folketellingen av 1/2-1801 ble registrert på ferdigtrykte skjema. Selv om enkelte feil og mangler forekommer, så blir denne tellingen regnet som både relativt fullstendig og nøyaktig.

Her ble det registrert gårds- eller gatenavn, personnavn, deres yrke, alder, om gift og for hvilken gang, og yrke. Nå ble personene registrert der hvor de hørte hjemme, selv om de ikke var tilstede under tellingen. Dermed får vi vite endel mer om folk som var til sjøs, i det militære, tjente borte osv.

Personene blir delt inn i familier, som for det meste tilsvarer en husstand. De består av foreldre, barn, slekt, tjenestefolk og andre som bodde med "familien". Alle får sin posisjon i familien beskrevet.

Alderen som er oppgitt, er den alderen personen hadde ved førstkommende fødselsdag.

Trolig er nok ikke alle aldersoppgivelsene like nøyaktige, men de gir nok en fin pekepinn som kan brukes til å få mer presise opplysninger fra andre kilder.

Dette er meget fin telling, full av nyttig informasjon, som er gitt ut på trykke for Rogaland av Rogaland historie og ættesogelag. Ellers er den og gjort tilgjengelig på Digitalarkivets hjemmesider, hvor man kan søke på hele landet.

Selve tellingen er oppbevart på riksarkivet. Den er også mikrofilmet og dermed tilgjengelig for deg på ditt lokale bibliotek.

Om du lurer på om den finnes på trykk for ditt område, så sjekk med biblioteket.

Jeg er ikke helt ferdig med denne folketellingen....

 

Håland

 

Haalands Prestegaard.

Claus Winther Kamstrup 42, sokneprest, kone Anna Magrethe f. Rosenkilde 38. Barn: Hans 13, Mette Winther 10, Helle Eligers 8, Anne Christine Linde 6, Fredrik Rosenkilde 5, Johanne Margrete 3 Claus Winther 1år. Tjenere: Gitle Michelsen 28, artilleri kusk, Maren Ommundsdtr. 57, enke, Guri Torkildsdtr. 37, Berthe Knudsdtr. 32, Rebekke Svendsdtr. 25 år.

Knud Nilssen 35, ugift, lodbruker av prestegaarden. Anne Knudsdtr. 61, hans mor, enke. Berthe Nilsdtr. 26, hans søster. Tjenere: Lars Jenssen 22, enr. Matros, Rasmus Olsen 17 år, likesaa.

 

Bakkevold, husm.pl.

Johannes Peersen 24, nasjonal soldat, kone Christiane Marie Olsdtr. 20. Barn Laurence 1 år. Ole Rasmussen 53, konen Joren Hansdtr. 49, konens foreldre, innerster. Disses barn: Hans 14 år. Inger Larsdtr. 74 enke, til huse.

Vestbøe, husm.pl.

Johanns Hansen 55, kone Kari Johannesdtr. 44. Barn : Johanne 17 år.

 

Østbøe, husm.pl.

Ole Olsen 43, smed, kone Søgni Peersdtr. 39. Barn: Anne 11, Ole 7, Hans 6, Lars 4, Tjøl 2 år.

Ole Olsen Hodne 37, daglønner, kone Elen Larsdtr. 50 år.

 

Østerlien, husm.pl.

Jens Sivertsen 54, kone Borghille Johnsdtr. 59. Barn: 15 år.

 

Lilleland.

Ole Johannesoen 25, kone Gundvor Ommundsdtr. 21. Barn: Marthe 1 år. Ananias Jensen 35, kone Marthe Olsdtr. 55, mannens mor, gift 2. gang. Hennes barn: Lars Johannesen 17, Bendix 14. Tjenere: Berthe Larsdtr. 38, Inger Peersdtr. 22.

 

Klingshej.

Peer Olsen 52, kone Berthe Johannesdtr. 48. Barn: Ole 23, Lars 17, Ingeborg 15, Peer 9, Berthe 6, Inger 4 år.

 

Rehnen, husm.pl.

Clas Ellingsen 40, kone Gerthine Larsdtr. 55, gift 2. Gang. Hennes barn: Jacob Peersen 7 år.

 

Ølberg.

Mons Monsen 58, medhjelper, kone Inger Rasmusdtr. 54. Barn: Maren 26,

 

Huset, husm.pl.

Svend Abrahamsen 28, ugift. Marthe Svendsdtr. 51, hans mor, enke. Dorthe Abrahamsdtr. 13 år, hennes datter. Andre Olsen 61, ugift, til huse for leie, arbeidsmann og dagleier.

 

Myhren, husm.pl.

Jørgen Tørresen 31, kone Anne Olsdtr. 45. Barn: Anne Margrethe 8, Ole 6, Tørris 2 år.

 

Vesterlien, husm.pl.

Gabriel Rasmussen 36, kone Dorthe Rasmusdtr. 34. Barn: Rasmus 3 år.

 

Vigdiel.

Torgus Torgussen78, gift 5. gang, kone Anne Marie Gundersdtr. 39. Hans barn: Torgus 17 år, av tredje gift. Gerthrud Olsdtr. 23, tjener.

Eillef Halvorsen 48, los, kone Johanne Odnesdtr. 36. Barn: Zille 11, Halvor 9, Marthe 7, Anne 6, Inger 4, Odne 1 år. Guri Sivertsdtr. 70, konens mor, enke. Guri Odnesdtr. 21, hennes datter.

Peer Ellingesen 37, kone Berthe Olsdtr. 32. Barn: Elling 6, Mallene Peersdtr. 62, mannens mor, enke. Knud Ellingsen 26, hans bror, tjener, enr. matros i kongens tjeneste. Salomon Omundsen 14, tjener. Elling Ellingsen 28, hans bror, enr. matros og sjøfarende, fraværende.

 

Hellestød.

Rasmus Rasmussen 54, los, kone Johanne Marie Iversdtr. 51. Barn: Rasmus 23, Anne 21, Ole 20, John 15, Jens 11, Svend 10 år. Ole Olsen 4, mannens dattersøn, fosterbarn. Anne Ellingsdtr. 20, tjener.

 

Helleland.

Abraham Halvorsen 52, ugift, medhjelper. Lisbeth Peersdtr. 77, hans mor, enke. Tjenere: Jørgen Gullichsen 26, John Stensen 16, Kistie Olsdtr. 25, Barbro Johannesdtr. 21, Marthe Marie Olsdtr. 15 år.

Peer Isachsen 41, kone Johanne Tjærandsdtr. 48. Barn: Isach 15, Kisten 9, Tjærand 5 år. Tjenere: Enoch Nilssen 31, Anne Halvorsdtr 48, Berthe Rasmusdtr. 24, alle ugift.

 

Øglend, husm.pl.

Ole Olsen 48, Dorthe Gundersdtr. 47 år.

Omund Salmondsen 45, kone Mallene Erichsdtr. 49. Barn: Berthe Kristine 12, Karen Mallene 8, Erich 3 år. Retze Marie Rasmusdtr. 70, ugift, har fritt husvær.

 

Harveland.

Iver Nielsen 32, kone Guri Omundsdtr. 23. Barn: Ommund 2 år. Marie Peersdtr. 70, konens mor, gift 2. gang, enke. Johannes Nilsen 29, mannens bror, tjener.

 

Holmebakken, husm.pl.

Peer Hansen 39, kone Lisbeth Roelsdtr. 34. Barn: Maren 6, Anne 2 år. Ingeborg Rasmusdtr. 13, tjener.

Frantz Ottesen 58, uten jord, arbeidsmann, kone Mallene Simonsdtr. 70 år.

 

Døscheland.

Truls Torkildsen 28, kone Johanne Rasmusdtr. 27. Barn: Gunhild 1 år. Anne Andersdtr 42, ugift, til huse for en tid.

Roald Roaldsen 36, ugift. Anne Tostensdtr. 65, hans mor, enke.

 

Valhoug, husm.pl.

Hans Hansen 45, sykelig, kone Inger Erichsdtr. 43. Barn: Erich 11, Berthe 7 år.

Jens Jenssen 47, kone Laurense Hansdtr. 45. Barn: Peer 9, Dorthe 6, Jens 3 år.

 

Salthou, husm.pl.

Erich Torstensen 31, ugift. Gunhild Erichsdtr. 69, hans mor, enke. Gunder Tostensen 33, ugift, sykelig, fraværende på Stavanger sykehus. Rasmus Michelsen 78, enkemann, arbeidsmann, losjerer for husleie.

 

Husebø, husm.pl.

John Hermansen 34, tømmermann, kone Gilou Torchildsdtr. 40. Barn: Mette Sirene 5, Helle 2 år.

 

Østvold, husm.pl.

Henrich Thorsen 21, ugift. Berthe Jensdtr. 53, hans mor, gift 2. gang. Elen Marie Thorsdtr. 9 år, hennes barn.

 

Tielte.

Ole Johannessen 69, kone Kistine Nilsdtr. 48, begge gift 2. gang. Hans barn: Lars 21. Hennes barn: Lars Henrichsen 28, Anna Henrichsdtr. 25. Deres barn: Guri 14, Johannes 12 år. Kistine Gullichsdtr. 30, tjener.

Christne Hansen Qwist 42, gift 2. gang, korporal, kone Berthe Gundersdtr. 29. Hans barn: Cristian 16, Karen Elisabeth 14. Deres barn: Hans Christian 4, Ane Marie 2 år.

Jan Goverth Jacobsen 40, kone Marthe Fredrichsdtr. 32. Barn: Jacob 2 år. Ingeborg Gitlesdtr. 68, hans mor, enke. Ragnhild Rasmusdtr. 35, tjener.

 

Vorelien, husm.pl.

Rasmus Johnsen 68, kone Else Erichsdtr. 61. Hans barn: Anne 19 år.

 

Høyholen, husm.pl.

Gullich Simonsen 61, kone Berthe Jørgensdtr. 62 år.

 

Pighou, husm.pl.

Rasmus Rasmussen 46, kone Marthe Sivertsdtr. 44. Barn: Sivert 10, Anne 6, Rasmus 4 år.

 

Berget, husm.pl.

Peer Olsen 35, kone Berthe Rasmusdtr. 48. Ole Svendsen 61, enkemann, har fritt husvære. Karen Erichsdtr. 15 år, tjener. Marthe Olsdtr. 26, syjente, sykelig, har der sin heim og fritt tilhold.

 

Nyevold, husm.pl.

Albrecht Peersen 25, ugift. Peer Larsen 72, kone Berthe Johnsdtr. 57, hans foreldre, innerster, oppsett.

 

Vestholen, husm.pl.

Ole Jacobsen 29, kone Karen Hansdtr. 41. Barn: Berthe 1 år. Berthe Simonsdtr 76, konens faster, enke.

 

Byberg.

Even Evensen 61, fattigrodemester, kone Guri Olsdtr. 41. Barn: Ole 12, Helge (dtr.) 7, Engebret 2 år. Torgus Evensen 66, mannens bror, enkemann, svakelig, har fritt tilhold. Tjenere: Torger Persen 20, Sidsele Jørgensdtr 16.

Ommund Larsen 64, kone Karen Magrete Olsdtr. 46. Barn: Karen 13, Ole 8, Lars 5, Omund 3 år. Tjenere: Hans Endresen 16, Berthe Olsdtr. 43, ugift.

Omund Omundsen 60, kone Helge Torgersdtr. 49. Barn: Torger 15 år.

Willum Hansen 46, kone Inger Jensdtr. 49. Barn: Hans 18, Dorthe Kristine 15, Inger 11, Jens 8, Anfin 2 år.

Niels Larsen 43, kone Marthe Olsdtr. 28. Barn: Anne 9, Johanne 2 år. Anne Johnsdtr. 60, konens mor, enke. Berthe Marie Erichsdtr. 25, tjener.

 

Tempelen, husm.pl.

Lars Larsen 38, gift 2. gang, kone Ingeborg Siursdtr. 46. Hans barn: Anne 6 år.

 

Kirke-Sole.

Elling Ellingsen 58, gift 2. gang, fattigrodemester, kone Marthe Svendsdtr. 42. Hans barn: Elling 25. Deres barn: Ingeborg 4, Svend 1 år. Tjenere: Hans Hanssen 26, Jørgen Omundsen 13, Marthe Sørensdtr. 38 ugift.

Tolleif Thorsen 47, gift 2. gang, kone, kone Guri Svendsdtr. 38. Barn: Thore 18, Anne 14, Ellen 5, Svend 3 år.

Anders Torstensen 48, kone Marthe Svendsdtr. 49. Barn: Svend 30, Anders 24, Marthe 20, Lars 17, Lisbet 15, Eyven 12 år.

Eyven Olsen 56, kone Guri Endresdtr. 39. Barn: Ole og Inger, tvillinger, 3 år. Margrethe Hansdtr. 13, tjener.

John Torgersen 43, gift 2. gang, bonde, kone Karen Svendsdtr. 23. Barn: Anne Marie 1 år. Ingeborg Peersdtr. 49, ugift, til huse.

John Rasmussen 38, kone Marthe Halvorsdtr. 25. Barn: Guri 7, Halvor 4, Marthe Kistine 1 år. Dorthe Tormodsdtr. 17, tjener.

 

Roligheden, husm.pl.

Torger Torgersen 32, skysskaffer, kone Anne Larsdtr. 36. Barn: Lars 8, Torger 4 år. Torger Torgersen 62, mannens far, enkemann.

 

Udsole.

Elling Tjølsen 81, enkemann. Knud Ellingsen 48, lensmann, bruker gården i fellesskap med sin far, kone Karen Johannesdtr. 46. Tjøl Ellingsen 46, Anne Ellingsdtr. 36, husfarens barn, begge ugift. Gabriel Hansen 13 år, fosterbarn. Tjenere: Asser Assersen 30, Tolleif Tolleifsen 16, Berthe Hansdtr. 25.

 

Sømme.

Lars Larssen 61, medhjelper, kone Anne Torgersdtr. 58. Barn: Berthe 33, Torger 25, Salomon 23, Ole Truls 21, Lars 17, Østen 16 år. Siren Svendsdtr. 18, tjener.

Ananias Jacobsen 47, kone Marthe Andersdtr. 51. Barn: Svend 20, Marthe 11 år, Jacob Johnsen 6, fosterbarn. Thore Knudsen 68, ugift, til huse.

Jacob Olsen 58, kone Anne Johannesdtr. 51. Barn: Christen 23, Berthe Karine 13 år.

Halvor Halvorsen 41, kone Berthe Svendsdtr. 39, gift 2. gang. Hennes barn: Torger Johannesen 10, Svend 7. Deres barn: Elisabeth 2 år. Tjenere: Ole Willumsen 15, Kistie Tørresdtr. 33.

Jørgen Erichsen 26, kone Mette Siren Larsdtr. 26. Siri Olsdtr. 65, hans stemor, enke. Sivert Erichsen 24 år, hans bror.

Niels Larssen 23, kone Marthe Jacobsdtr. 22. Siri Nielsdtr. 66, hans mor, enke. Peer Iversen 11 år, fosterbarn. Ole Ormesen 80, ugift, til huse. Guri Svendsdtr. 22, tjener.

Iver Peersen 38, kone Marthe Larsdtr. 39. Barn: Anne 9, Lars 4 år. Marthe Johannesdtr 50, ugift, til huse, vanfør.

 

Fuglevig, husm.pl.

Jacob Salomonsen 30, Marthe Olsdtr. 57, gift 2. gang. Berthe Endersdtr. 12, tjener.

 

Sande.

Jacob Nilssen 33, kone Berthe Isachsdtr. 49, gift 2. gang. Hennes barn: Elen Rasmusdtr. 20, Isach Rasmussen 18, Dorthe 15, Lars 13, Rasmus 10 år.

Truls Trulsen 36, ugift, bonde, bruker gården i felleskap med sin mor, Anne Peersdtr. 73, enke. Tjenere: Siur Rasmussen 40, ugift. Hans Hanssen 16, Karen Michelsdtr. 35, ugift, Søgni Marie Erichsdtr. 21 år.

 

Ræge.

Omund Olsen 60, kone Helge Endresdtr. 43. Barn: Andreas 22, Kirsten 19, Endre 9, Hellene 3 år.

Christopher Eliassen 57, gift 2. gang, kone Ingeborg Larsdtr. 63. Barn: Anne 25, Lars 22, reserve i landlegden, Christopher 20 år, likeså. Berthe Gurie Olsdtr. 11, tjener.

Niels Andresen 30, ugift. Marthe Tørresdtr. 54, hans stemor, enke. Anne Marie 26, hans søster. Peder Andersen 20, Guri Andersdtr. 14 år, hans halvsøsken. Peer Olsen 16, tjener.

Fredrich Fredrichsen 28, kone Maren Asbiørnsdtr. 30. Barn: