Folketelling 1865
 

Denne folketellingen fra 31/12-1865, er den første landsdekkende nominative folketellingen etter den i 1801. Den er ført gård for gård på landet og hus for hus i byene. Husmannsplassene blir tatt med, også de navngitt. Ellers blir det som i 1801-tellingen registrert navn, alder (som i 1801, den alderen en har ved førstkommende fødselsdag), ekteskapelig status, stilling, trosbekjennelse og eventuell fysisk eller psykisk handikap. Vi får og opplysninger om husdyr og utsæd.

Denne folketellingen består av to deler, hovedlister og spesiallistene (personlistene).

Hovedlistene viser en oversikt over folketallet, antall bebodde hus og husholdninger på hver enkelt gård. Vi har hovedlister for hver by og på landet for hver tellekrets (skolekrets). Hovedlistene bruker vi til å finne frem i spesiallistene.

Spesiallistene er selve tellingslistene hvor de enkelte personene står oppført. I byene er det spesiallister for hver eiendom og på landet for hver tellekrets (skolekrets).

Denne tellingen er oppbevart på riksarkivet i Oslo, men på grunn av at den er mikrofilmet også tillgjengelig på ditt lokale bibliotek..

Denne tellingen er og avskrevet av Teleslekt, og vil etter hvert bli gjort tilgjengelig på internett. Da kan man søke på den mot en bestemt kostnad per "treff". De har og gitt ut endel kommuner i trykket form. Dette får du vite mer om på ditt lokale bibliotek.

Siden denne tellingen allerede ligger ute på Internett, på digitalarkivet sider har vi ikke lagt den her i sin helhet.