Folktelling 1900
 

Denne nominative folketellingen fra 3/12 - 1900, er den siste i Norge som er offentlig tilgjengelig.

Den inneholder samtlige personer i et hus eller leilighet og oppgitt i personlistene. Personlistene på landet omfatter samtlige personer i huset og i byen for hver leilighet. I byen førte en i tillegg egne huslister som omfattet hele bygningen.

Hovedlistene her som ellers utgjør registeret for alle personlistene i tellekretsen. Her får en oppgitt navn på gårdsbruk og plasser på landet, og gatene i byen. Den viser dermed vei til de riktige personlistene og huslistene.

Det ble nå og holdt tellinger på skip og disse opplysningene finner vi oppgitt i, ja hva tror du, skipslistene.

Personlistene inneholder rubrikker for personer, kjønn, bosatt på stedet, midlertidig tilstede, midlertidig fraværende, stilling i familien, ekteskapelig status, erhverv og livsstilling, fødselsår, fødested, nasjonalitet og trossamfun.

Så her får vi fødselsår og sted som er veldig nyttiginformasjon, om ikke alltid helt nøyaktig, så gir det oss ihvertfall en pekefinger. Vi får og vite om noen er fraværende.

Disse tellingene oppbevares på Statsarkivene, mens skipslistene er på riksarkivet.

De er og mikrofilmet og dermed tilgjengelige på det viset.

Dette materialet er og avskrevet av Teleslekt, som har lagt det ut på intenett. Her kan vi søke mot en viss kostnad. Man skal egentlig bare betale for "treff", men ryktene vil ha det til at pengene forsvinner selv uten noen treff. Et meget fint tiltak, bare man får bedre orden og system. Avskriftene og korrekturlesingen av disse er meget gode, veldig kildetro. La oss håpe de får system på det.

Det er og av Teleslekt gitt ut i bokform, som kan kjøpes eller lånes på ditt lokale biliotek. Noen kommuner er ikke gitt ut enda i trykket form, men blir etterspørselen stor nok kommer de og.

Da denne tellingen allerede ligger ute på Internett, på digitalarkivets hjemmesider, har vi ikke inkludert den her.