Telling av Solabuen

  

Tiendeskattepengene-1521

Mantallet-1663

Manntallet-1701

Sjeleregister-1758

Folketelling-1801

Folketelling-1865

Folketelling-1900

Tilbake til Startsiden

 

  

Sammen med kirkebøkene og muntlig informasjon er nok manntallene/folketellingene de viktigste kildene vi har i slektshistorisk sammenheng. Her kan den slektshistorisk interesserte finne en mengde opplysninger om sin slekt, samt mye nyttig informasjon i lokalhistorisk sammenheng.

Det blir som en situasjonsrapport fra et bestemt tidspunkt, som et bilde. Får vi nok slike bilder, kan en fort få en slags film som viser slektens utvikling, et slags skjelett. Da er det bare å bygge på fra andre kilder, få kjøtt på beina. Flere kilder bør jo selvfølgelig brukes sammen for å kunne danne seg et så fullstendig bilde som mulig. Her passer kirkebøkene og tellingene fint sammen.

Den førsteregistreringen av denne type, av Norges befolkning, er manntallene i 1660-årene og i 1701. Her får en kun informasjon om den mannlige delen av befolkningen (derav navnet), men med litt mindre data og mer unøyaktig en de senere folketellingene. Kvinnene i den grad de er nevnt i disse første manntallene er som regel titulert som "enken", da er mannen død og der er hun som rår over skattegrunnlaget. Det var jo derfor det ble holdt tellinger, for skattemessige årsaker og militære grunner. Da visste man hvor mye mannskaper man hadde til disposisjon og hvor mye økonomiske ressurser tilgjengelige.

Den første folketellingen vi har er fra 1769, men siden den er numerisk og derfor ikke har noen personopplysninger, er den ikke så interessant for slektsforskere, men vil jo fremdeles være av lokalhistorisk betydning.

Den første nominative folketellingen som ble holdt i Norge er fra 1801. Her finner vi en rekke opplysninger om hver enkelt innbygger. Ellers har vi nominative tellinger fra 1865, 1875, 1891 og 1900. Etter 1900 ble det holdt tellinger hvert tiende år, men de er enda ikke offentlig tilgjengelige.

Disse opplysningene jeg presenterer her, har jeg fra forskjellige trykte "kilder", hvor andre altså har gjort det grunnleggende grovarbeidet. Finner du noen feil så er det nok i første omgang mine avskrifter som har feilen. Send meg en notis, så skal jeg korrigere det snarest.

Da jeg selv bor i Tananger i Sola kommune har jeg først tatt for meg denne kommunen, andre følger kanskje senere. Hadde andre tatt sin kommune så hadde vi snart hatt hele Norge oppe på nettet, gratis og søkbart. Ta kontakt med ditt lokale ætte- og historielag, finn ut hva de har skrevet av og få lagt det ut på en hjemmeside.

Har du ellers noen lokalhistorisk materiale, da helst fra Rogaland eller Nordfjord (min fars forfedre), som du har lagt inn på data, vær så snill send en beskrivelse, slik vi kan få en oversikt over hva som finnes på data. Det samme bør du gjøre til RDH i tromsø.

Håper du finner det du leter etter, eller muligens blir inspirert til å gjøre det samme.